Gebeten door een hond: Letselschade veroorzaakt door honden komt relatief veel voor. Hondenbeten vormen de voornaamste oorzaak. Daarnaast komt het voor dat honden verkeersongevallen veroorzaken door zomaar de openbare weg te betreden.

Daarnaast komen valpartijen met letsel voor als honden tegen mensen op springen.

Aansprakelijkheid hondeneigenaar bij letsel

Een hondenbezitter is op grond van art. 6:179 BW aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade. De eigenaar van de hond is aansprakelijk. Of de eigenaar een verwijt valt te maken doet niet ter zake. Ook indien de buurman de hond uitlaat, blijft de eigenaar aansprakelijk. Als u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een hond is het verstandig een deskundige in te schakelen. De aansprakelijkstelling en de afhandeling van uw schade worden dan opgepakt. Op die wijze kunt u zich concentreren op uw herstel.


Hondenbeten in cijfers: per jaar zouden zo’n 150.000 mensen door een hond worden gebeten. De meeste bijtwonden worden toegebracht aan handen en armen. Kinderen worden helaas relatief vaak in hun gezicht gebeten door honden.


Gebeten door een hond: eigen energie van een hond

De aansprakelijkheid van de eigenaar geldt voor gedragingen vanuit de eigen energie van het dier. Indien de hond op bevel van zijn baas een bepaalde gedraging verricht, is de baas aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen. Indien een bevel tot aanvallen of bijten wordt gegeven, handelt de hond niet uit eigen energie. De persoon die het bevel gaf, handelt wel onrechtmatig en is dus aansprakelijk voor de schade.

Gebeten door een hond, hondenbeet, schadevergoeding hondenbeet,

Heeft u letsel opgelopen door een hondenbeet?

In onze letselschadepraktijk hebben wij geregeld letselschadezaken in behandeling die het gevolg zijn van ongevallen met dieren. Hondenbeten kunnen vervelend (blijvend) letsel tot gevolg hebben, zoals ontsierende littekens, ontstekingen en psychische klachten.

Wat te doen na een hondenbeet?

Als u letsel heeft opgelopen als gevolg van een hondenbeet kunt u het beste de volgende actie ondernemen:

  • Achterhaal de eigenaar van de hond en informeer of hij of zij een AVP aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) heeft afgesloten. De eigenaar moet de schade daar melden;
  • Noteer de gegevens van eventuele getuigen;
  • Maak foto’s van uw wonden;
  • Schakel de politie in als de hondenbezitter niet meewerkt.

Ons land telt zo een 1,9 miljoen honden. In Nederland komen jaarlijks 150.000 bijtincidenten voor. Dit zijn heftige cijfers. De gevolgen van hondenbeten zijn dit vaak ook.

Letselschadevergoeding na hondenbeet

De letselschade die ontstaat door een hondenbeet moet worden vergoed door de aansprakelijke partij. Vaak is dit een verzekeraar omdat de meeste mensen een aansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten. Bij schade kan worden gedacht aan kosten van medische behandelingen, medicatie, ziekenhuisbezoek en reiskosten. Raakt u arbeidsongeschikt door de hondenbeet, dan bestaat de letselschade mogelijk ook uit verlies aan inkomen, hulp bij huishoudelijke taken of andere hulp. De schadeposten van een letselschadevergoeding zijn persoonlijk en verschillen van geval tot geval. Vaak is er meer schade dan u denkt. Een letselschadespecialist kan u helpen al uw schade inzichtelijk te maken en vergoed te krijgen.

Tenslotte heeft u recht op smartengeld als vergoeding voor de immateriele schade van het letsel. Dit is onder andere het leed en een afname van levensvreugde, maar ook psychische schade. De hoogte van het smartengeld na een hondenbeet is afhankelijk van de ernst van de verwondingen, de restverschijnselen (zoals littekens, PTSS, angst, beperkingen), de plaats van eventuele littekens (gezicht, been, hand).

Littekens hondenbeet

Ook is het goed te bedenken dat als littekens van een hondebeet storend zijn of op een opvallende plaats zitten, u in de toekomst misschien kosten moet maken voor plastische chirurgie. Deze operatie kan pas plaatsvinden nadat de verwondingen zijn genezen. Bij de afwikkeling van de letselschadezaak doet u er goed aan om een voorbehoud te maken voor de kosten van de plastisch chirurg in het geval deze niet worden vergoed door de zorgverzekering.

Contact

Indien u door een hond gebeten bent of op een andere wijze letselschade heeft opgelopen is profesionele bijstand Bel 0800-4455000 of vul het onderstaande contactformulier in om gratis en vrijblijvend een letselschade advocaat te raadplegen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres