Loonregres bij letselschade. De werkgever van een letselschadeslachtoffer kan de netto loonkosten en een deel van de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Artikel 107 a boek 6 BW biedt de werkgever deze mogelijkheid.

Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan kan de werkgever een (loonregres) vordering instellen voor zijn loonschade:

 • Een werknemer is arbeidsongeschikt;
 • De werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht voor de arbeidsongeschikte werkgever;
 • Een derde is aansprakelijk voor het ongeval dat heeft geleidt tot de arbeidsongeschiktheid.

Loonregres werkgever als afgeleid recht

Het recht op loonregres van de werkgever is een afgeleid recht. De werkgever kan alleen een loonregresvordering instellen als zijn werknemer recht heeft op een letselschadevergoeding. De verweren van de aansprakelijke partij kunnen ook worden opgeworpen ten opzichte van de werkgever. Indien 80% aansprakelijkheid wordt vastgesteld, maakt de werkgever ook aanspraak op vergoeding van 80% van zijn schade.

Alleen als de werknemer een vorderingsrecht heeft, kan de werkgever dus aanspraak maken op een vergoeding van zijn schade.

Welke kosten kan de werkgever vorderen?

 • Netto loon gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid;
 • De kosten van een ingeschakeld re-integratie bureau;
 • De kosten van een Outplacementbureau;
 • De kosten van de Arbodienst;
 • Taxikosten;
 • Revalidatiekosten;
 • Kosten van aanpassing werkplek;
 • Aangepast vervoer;
 • Kosten van bijscholing, begeleiding etc. in het kader van herstel;
 • Administratiekosten in verband met opstellen plan van aanpak etc.;
 • Wettelijke rente.
Loonregres werkgever bij letselschade

Welke kosten kan de werkgever niet vorderen

 • Kosten ter vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer;
 • De ingehouden loonbelasting en sociale premies. De werkgever kan alleen die kosten claimen die de werknemer ook zelf had kunnen claimen;
 • Wanneer het letsel is ontstaan als gevolg van het gedrag van een andere werknemer kan de werkgever de loonkosten niet claimen. Dit is anders wanneer er bij de veroorzaker sprake is van opzet of grove roekeloosheid.

Advies over loonregres werkgever

Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend advies over loonregres.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres