U kunt bij letselschade een voorschot krijgen op uw letselschadevergoeding om de lopende kosten te voldoen en financiële problemen te voorkomen. Ook een voorschot op de smartengeldvergoeding is mogelijk.

De letselschadevergoeding wordt vastgesteld en uitbetaald als er sprake is van een medische eindtoestand. Dit betekent dat er geen veranderingen meer te verwachten zijn in de medische toestand. Om de lopende kosten te dekken totdat de gehele zaak is afgehandeld, wordt een voorschot op de letselschade verstrekt. Als letselschadeslachtoffer heeft u recht op een voorschot. Soms moet u het voorschot afdwingen.

Wanneer kunt u een voorschot krijgen bij letselschade?

Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet de aansprakelijkheid vaststaan. In de Gedragscode Letselschade van de Lestelschade Raad is ook vastgelegd dat u recht heeft op een voorschot. Om in aanmerking te komen, moet u een verzoek rdoen aan de aansprakelijke verzekeraar om een voorschot te betalen.

In de Gedragscode is opgenomen dat het voorschot binnen 14 dagen na uw aanvraag op uw rekening hoort te staan. Dit blijkt in de praktijk lastig. Het inschakelen van een letselschadespecialist kan u helpen om een voorschot te krijgen op uw letselschadevergoeding. De kosten van een letselschadespecialist komen voor rekening van de aansprakelijke partij. Juridische bijstand bij lestelschade is dan ook kosteloos in de meeste gevallen.

voorschot letselschade, hoeveel voorschot bij letselschade, voorschot op algemene titel, voorschot letselschade terugbetalen, hoogte voorschot letselschade

Hoeveel voorschot krijgt u bij letselschade

De hoogte van het voorschot is meestal afhankelijk van de schadeposten. Het hieronder te bespreken voorschot op algemene titel is hierop een uitzondering. Een aantal schadeposten waarvoor u een letselschade voorschot kunt krijgen zijn:

Ook voor de immateriële schade van een ongeval kunt u voorschot krijgen. Een voorschot op het door u te ontvangen smartengeld behoort dus ook tot de mogelijkheden.

Voorschot op algemene titel

Bevoorschotting bij letselschade wordt vaak gedaan aan de hand van schadeposten. Als de aansprakelijkheid vast staat, maar de schadeposten niet kan een voorschot op algemene titel worden toegekend. Het voorschot op algemene titel wordt bij de eindafrekening verrekend met de totale letselschadevergoeding.

Voorschot terugbetalen

Een reden voor verzekeraars om af te zien van bevoorschotting is het zogenaamde restitutierisico. Het restitutierisico is het risico dat een bedrag niet wordt terugbetaald als blijkt dat het onverschuldigd is betaald. In de praktijk worden echter eerder te weinig dan te veel voorschotten verstrekt door verzekeraars. Wij raden u dan ook aan om een beroep van een verzekeraar op het restitutierisico niet zonder meer te aanvaarden. Raadpleeg een letselschadespecialist als u recht heeft op bevoorschotting, maar de aansprakelijke verzekeraar weigert.

Een voorschot afdwingen

Benieuwd wat onze letselschade advocaten voor u kunnen betekenen. Neem dan contact op om uw zaak te bespreken. Wij horen graag wat u heeft meegemaakt. Bel vrijblijvend naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

Relevante informatie

Overlijdensschade|Whiplash letsel|Rekenrente letselschade

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres