Letselschade door gebrekkig opstal: Een opstal is een gebouw of werk dat direct of indirect duurzaam met de grond is verenigd, zoals huizen en wegen. Artikel 174 boek 6 Burgerlijk Wetboek regelt de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrekkig opstal.

De aansprakelijkheid voor een schade door een gebrekkig opstal valt onder de zogenaamde risico aansprakelijkheid. De bezitter of gebruiker van het (gebrekkige) opstal hoeft geen schuld te hebben aan het onstaan van de schade. Voor aansprakelijkheid is slechts vereist dat er sprake is van schade die is veroorzaakt door een gebek aan een opstal.

Wat is een opstal

Een opstal is duurzaam met de grond verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een huis of een weg. Tijdelijke bouwwerken zijn geen opstallen. Voorbeelden van tijdelijke bouwwerken zijn een bouwkeet, tent of steiger. Onderdelen van een gebouw dat duurzaam met de grond is verbonden zijn wel opstallen. Als er schade ontstaat door een gebrekkige trap in een gebouw geldt de aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen dus wel.

Het begrip opstal is misschien breder dan u denkt. Ook paaltjes, lantaarnpalen en alle overige werken die duurzaam met de grond verbonden zijn vallen onder het begrip opstal.

gebrekkig opstal

Aansprakelijkheid bezitter gebrekkig opstal

De bezitter van een opstal is meestal tevens de eigenaar. Dit eigendom blijkt uit de openbare registers (het Kadaster). De bezitter van een opstal is aansprakelijk indien:

  • De opstal gebrekkig is. Dit is het geval als het opstal niet voldoet aan de eisen die daaraan in een gegeven omstandigheid mogen worden gesteld;
  • Het gebrek gevaar oplevert voor personen of zaken;
  • Het gevaar zich verwezenlijkt: de opstal brengt dus schade toe aan personen en/of zaken.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de bezitter van het opstal aansprakelijk voor de schade die het opstal veroorzaakt.

Wanneer is een opstal gebrekkig?

Een opstal moet voldoen aan de eisen die in de gegeven omstandigheden aan een opstal mogen worden gesteld. Indien er bijvoorbeeld brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht, is de afwezigheid van brandwerende maatregelen een gebrek. Ook een overtreding van de wettelijke bouwregels levert over het algemeen een gebrek op. Van een opstal mag ook worden verwacht dat het weerstand biedt tegen de elementen. Een dakpan die van het dak afwaait is ook een gebrek.

Risico aansprakelijkheid gebrekkig opstal

Op de bezitter van een gebrekkig opstal rust risico aansprakelijkheid. Dit betekent dat de schuld vraag niet aan de orde is als een opstal schade veroorzaakt. De hoedanigheid van bezitter van een opstal is voldoende om de aansprakelijkheid vast te stellen. Of de eigenaar daadwerkelijk schuld heeft aan het gebrek doet niet ter zake.

Verwijtbaarheid speelt echter wel een rol bij letselschade door gebrekkige opstallen. Voor het aannemen van een gebrek aan het opstal moet de bezitter namelijk een verwijt worden gemaakt dat de opstal door onderhoud, constructie of materiaalgebruik een gevaar oplevert.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Een weg is ook een opstal. Indien er schade ontstaat door een gebrek aan de weg komt die schade voor rekening van de wegbeheerder. In Nederland zijn dit de lokale overheden.

Ongevallen in zwembaden door onveilig roestvrijstaal

Bepaalde soorten roestvrijstaal worden aangetast door chloorlucht. Een aantal malen is het voorgekomen dat letselschade ontstaat door de aanwezigheid van roestvrijstaal in zwembaden. Vanaf 1 juli 2016 moeten eigenaren van overdekte zwembaden daarom verplicht aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrijstaal meer aanwezig is.

Onderzoeksplicht zwembad gevaarlijke situaties

Uit eerder onderzoek bleek dat naar schatting in 67% van de overdekte zwembaden nog gevaarlijk roestvrijstaal is toegepast. Om die reden is een onderzoeksplicht ingevoerd. Eigenaren van zwembaden moesten het onderzoek voor 1 januari 2017 uitvoeren.

Zwembad De Reeshof Tilburg

Aanleiding voor de Regeling is de dood van een baby in Zwembad De Reeshof in Tilburg in november 2011. Ook de moeder van de baby raakte ernstig gewond. De moeder bevond zich met haar baby in het peuterbad toen er twee luidsprekers uit het plafond vielen. De luidsprekers waren bevestigd met bouten van een bepaald soort roestvrijstaal (RVS) die niet bestand waren tegen chloorlucht.

Contact

Voor gratis en vijblijvend advies over letselschade kunt u bellen met 0800-4455000, een e-mail sturen naar info@letselschadespecialist.nl of het onderstaande contactformulier invullen. Op werkdagen nemen wij binnen 15 minuten contact met u op.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres