Letselschade door gebrekkig opstal: De aansprakelijkheid voor een schade door een gebrekkig opstal valt onder de zogenaamde risico aansprakelijkheid. De bezitter of gebruiker van het (gebrekkige) opstal hoeft geen schuld te hebben aan het onstaan van de schade. Voor aansprakelijkheid is slechts vereist dat er sprake is van schade die is veroorzaakt door een gebek aan een opstal.

Een opstal is een gebouw of werk dat direct of indirect duurzaam met de grond is verenigd, zoals huizen en wegen. Artikel 174 boek 6 Burgerlijk Wetboek regelt de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrekkig opstal.

Wat is een opstal?

Een opstal is duurzaam met de grond verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een huis of een weg. Tijdelijke bouwwerken zijn geen opstallen. Voorbeelden van tijdelijke bouwwerken zijn een bouwkeet, tent of steiger. Onderdelen van een gebouw dat duurzaam met de grond is verbonden zijn wel opstallen. Als er schade ontstaat door een gebrekkige trap in een gebouw geldt de aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen dus wel.

Het begrip opstal is misschien breder dan u denkt. Ook paaltjes, lantaarnpalen en alle overige werken die duurzaam met de grond verbonden zijn vallen onder het begrip opstal.

gebrekkig opstal

Aansprakelijkheid bezitter gebrekkig opstal

De bezitter van een opstal is meestal tevens de eigenaar. Dit eigendom blijkt uit de openbare registers (het Kadaster). De bezitter van een opstal is aansprakelijk indien:

  • Het opstal gebrekkig is. Dit is het geval als het opstal niet voldoet aan de eisen die daaraan in een gegeven omstandigheid mogen worden gesteld;
  • Dit gebrek gevaar oplevert voor personen of zaken;
  • En het gevaar zich verwezenlijkt: de opstal brengt dus schade toe aan personen en/of zaken.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de bezitter van het opstal aansprakelijk voor de schade die het opstal veroorzaakt. Bij de schadeclaim speelt geen rol of de bezitter het gebrek kende.

Wanneer is een opstal gebrekkig?

Een opstal moet voldoen aan de eisen die in de gegeven omstandigheden aan een opstal mogen worden gesteld. Indien er bijvoorbeeld brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht, is de afwezigheid van brandwerende maatregelen een gebrek. Ook een overtreding van de wettelijke bouwregels levert over het algemeen een gebrek op. Van een opstal mag ook worden verwacht dat het weerstand biedt tegen de elementen. Een dakpan die van het dak afwaait is daarom ook een gebrek. Dit is anders als er sprake is van een uitzonderlijke zware storm.

Risico aansprakelijkheid gebrekkig opstal

Op de bezitter van een gebrekkig opstal rust risico aansprakelijkheid. Dit betekent dat de schuld vraag niet aan de orde is als een opstal schade veroorzaakt. De hoedanigheid van bezitter van een opstal is voldoende om de aansprakelijkheid vast te stellen. Of de eigenaar daadwerkelijk schuld heeft aan het gebrek doet niet ter zake.

Verwijtbaarheid speelt wel een rol bij letselschade door gebrekkige opstallen. Voor het aannemen van een gebrek aan het opstal moet de bezitter namelijk een verwijt worden gemaakt dat de opstal door onderhoud, constructie of materiaalgebruik een gevaar oplevert.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Een weg is ook een opstal. Indien er schade ontstaat door een gebrek aan de weg komt die schade voor rekening van de wegbeheerder. In Nederland zijn dit de lokale overheden.

Contact

Voor gratis en vijblijvend advies over letselschade kunt u bellen met 0800 – 44 55 000, een e-mail sturen naar info@letselschadespecialist.nl of het onderstaande contactformulier invullen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres