Wanneer je slachtoffer bent van een ongeval, letselschade hebt opgelopen en een ander is aansprakelijk voor het ontstaan van dat ongeval, dan heb je recht op vergoeding van je schade. Deze schade kan uit verschillende schadeposten bestaan. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade als gevolg van studievertraging.

Heb je vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heb je hulp nodig bij het begroten van je schade? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaat. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies of maak gebruik van het contactformulier onder aan de pagina.

studievertraging bij letselschade, letselschade richtlijn studievertraging, richtlijn studievertraging, letselschade richtlijn studievertraging 2017, letselschade richtlijn studievertraging 2018, letselschade richtlijn studievertraging 2019, letselschade richtlijn studievertraging 2020

Studievertraging door letselschade?

Als je als student door een ongeval letselschade hebt opgelopen waardoor je te maken krijgt met een vertraging in de studie, dan betekent dit dat je de arbeidsmarkt later zult betreden. Je gaat dus later geld verdienen. Dit betekent dat er schade ontstaat.

Net als bij het berekenen van alle andere schadeposten bij letselschade wordt ook bij het berekenen van de schade als gevolg van studievertraging een vergelijking gemaakt van de situatie die is ontstaan na het ongeval met letsel en de hypothetische situatie zonder ongeval. Je moet je dus voorstellen hoe de studie redelijkerwijs zou zijn verlopen als het ongeval niet zou zijn gebeurt.

Schadeposten bij studievertraging

In beginsel bestaat de schade bij studievertraging uit het geld dat je als benadeelde in de verloren tijd redelijkerwijs (netto) had kunnen verdienen. Bij langere vertragingen of bij langere studies is het lastig om dit exact vast te stellen. Nog ingewikkelder wordt het als iemand zijn studie moet afbreken of veranderen of problemen krijgt met de studiefinanciering.

Naast het bewijs over de duur van de studievertraging (dat veelal kan worden geleverd door middel van een verklaring van een studiebegeleider of mentor) moet er in principe ook een inschatting worden gemaakt van de inkomsten in de eerste jaren na het behalen van het diploma. In de praktijk is het vaak lastig om duidelijk bewijs aan te leveren over het inkomen na het ongeval.

studievertraging bij letselschade, letselschade richtlijn studievertraging, richtlijn studievertraging, letselschade richtlijn studievertraging 2017, letselschade richtlijn studievertraging 2018, letselschade richtlijn studievertraging 2019, letselschade richtlijn studievertraging 2020

Letselschade Richtlijn Studievertraging

Vanwege het hiervoor beschreven “bewijsprobleem” wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van de Letselschade Richtlijn Studievertraging.
De Letselschade Richtlijnen zijn handige hulpmiddelen bij het regelen van letselschades opgesteld door de Letselschade Raad. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade.

In de Letselschade Richtlijn Studievertraging wordt per categorie een aparte netto schadevergoeding vastgesteld. Zo ligt in 2016 het bedrag voor een jaar studievertraging tijdens de basisschool op een bedrag van €5.825,00. Dit loopt op tot een bedrag van €19.800,00 voor een jaar studievertraging op een hbo of wo opleiding.

De hiervoor genoemde bedragen bevatten niet de extra studiekosten zoals bijvoorbeeld de boeken, examengeld of collegegeld. Dit is een aparte schadepost.

De richtlijnen zijn uitsluitend een hulpmiddel. Het is altijd mogelijk om van de richtlijnen af te wijken als de concrete situatie daar aanleiding toe geeft. Als je van mening bent dat je schade hoger is dan het in de richtlijn studievertaging vastgestelde bedrag, dan moet je als benadeelde aannemelijk maken (bewijsstukken aanleveren) dat je schade hoger is.

Vragen of hulp nodig bij afwikkelen letselschade?

Heb je vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heb je hulp nodig bij het begroten van je schade? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaat. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies of maak gebruik van het contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres