Slotbetaling letselschade: Een Letselschade claim eindigt in de meeste gevallen met een overeenkomst. Partijen spreken af hoe de zaak eindigt en wat de slotbetaling is. De slotbetaling is afhankelijk van de omvang van de schade. Door de aansprakelijke partij betaalde voorschotten worden van de slotbetaling afgetrokken.

Voordat u een slotbetaling ontvangt, moet de tegenpartij de aansprakelijkheid erkennen, de schade moet vaststaan en partijen moeten afspreken wat de voorwaarden van de overeenkomst zijn.

Hoe hoog is de slotbetaling bij letselschade?

De hoogte van de slotbetaling is het bedrag dat partijen afspreken. Dit is meestal de schade die het slachtoffer leed of kan bewijzen. Op het afgesproken bedrag worden betaalde voorschotten in mindering gebracht. Partijen leggen de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

Hoelang duurt de slotbetaling bij letselschade?

De slotbetaling vindt plaats als de zaak is afgehandeld. Bij letsel is het belangrijk dat er geen medische veranderingen meer worden verwacht. Vanaf dat moment weten we welke invloed het letsel heeft op de toekomst van het slachtoffer. Pas dan kunnen we afspraken maken over het afsluiten van het traject en de hoogte van de slotbetaling.

Wat is belangrijk bij de slotbetaling letselschade?

Zorg dat u weet wat er in de overeenkomst staat die u tekent. De slotbetaling (en betaalde voorschotten) moeten de schade dekken. Voor het slachtoffer is het belangrijk dat de veroorzaker alle geleden schade betaalt. Daarnaast zijn er voorafgaand aan de slotbetaling andere onderwerpen die belangrijk zijn.

Finale kwijting betekent dat partijen geen vorderingen meer op elkaar hebben. Meestal betaalt de verzekeraar uit en wil de verzekeraar dat de zaak daarmee is afgedaan. Onzekerheid komt dan voor rekening van het slachtoffer. Als er in de toekomst mogelijk zaken veranderen, komen de gevolgen voor rekening van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als er extra behandeling nodig is, of als de kosten hoger blijken dan verwacht. Het is daarom belangrijk om voor de eindafrekening goed na te denken over de toekomst en om eventueel een voorbehoud in de overeenkomst op te nemen. Hierdoor kan het slachtoffer de zaak heropenen.

In een belastinggarantie verklaart de aansprakelijke partij dat zij de eventuele belasting betaalt. Als de Belastingdienst bij u aanklopt na de slotbetaling voert de aansprakelijk partij de procedure en betaalt de verschuldigde belasting.

Een grote slotbetaling heeft invloed op uw vermogen. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan uw recht op toeslagen (huur, zorg, kinderopvang). Het is verstandig om voor het sluiten van een overeenkomst te weten wat de financiële gevolgen zijn.

Een hoge slotbetaling ziet meestal ook op toekomstige schade. U ontvangt nu een bedrag om toekomstige schade te betalen. Het inschakelen van een financieel deskundige is in dat geval verstandig. Laat u goed voorlichten over het beleggen en besteden van het bedrag.

Het afkopen van letselschade betekent dat u meteen een slotbetaling ontvangt. Wees echter voorzichtig met een afkoopvoorstel. Meestal is het accepteren van een afkoop voorstel letselschade onverstandig.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres