Het letselschadetraject bestaat uit het traject van het ontstaan van schade naar een schadevergoeding. Inzicht in het letselschadetraject verhoogt de kans dat u uw schade vergoed krijgt.

Hieronder beschrijven wij de stappen van het traject. Bovendien is het belangrijk om te weten waar u op moet letten. U vergroot uw kans op een rechtvaardige schadevergoeding door een deskundige in te schakelen.
Wij handelen voor onze cliënten het letselschadetraject af. Dit betekent dat wij, in goed overleg met onze cliënt, de schade afhandelen van begin tot eind. Zo krijgt u moeiteloos de letselschadevergoeding waar u recht op heeft.

Meestal betaalt de aansprakelijke partij onze kosten. Voor u is onze hulp daarom meestal kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Het letselschadetraject

Het letselschade traject bestaat uit de volgende stappen:

  • Inventarisatie en vastleggen bewijs;
  • Onderhandelingen;
  • Vaststellingsovereenkomst of rechter.

Inventarisatie en bewijs verzamelen

Om een letselschadetraject succesvol af te sluiten is bewijs nodig. Voorafgaand aan het aansprakelijk stellen verzamelen wij bewijs. Tijdens de inventarisatie of daarna tijdens de onderhandelingen schakelen partijen deskundigen in voor het leveren van bewijs. U kunt hierbij denken aan een medische expertise, een ongevallen analyse of een verklaring van een huisarts, fysiotherapeut of andere behandelaar.

Onderhandelingen

De onderhandelingen in het letselschadetraject begint bij de erkenning van de aansprakelijkheid. De veroorzaker van schade erkent dat de schade voor zijn rekening komt. De aansprakelijkheid kan ook gedeeltelijk worden aanvaard. De veroorzaker betaalt dan alleen het deel van de schade dat hij of zij veroorzaakte.

Vaststellingsovereenkomst

Bij het overgrote deel van de letselschadezaken is geen rechter betrokken. Partijen sluiten een overeenkomst om het letselschadetraject af te sluiten. Deze overeenkomst noemen we een vaststellingsovereenkomst.

Naar de rechter

Als partijen geen overeenkomst sluiten, is de stap naar de rechter mogelijk. In een deelgeschilprocedure doet een rechter uitspraak over een of een aantal aspecten van een zaak. Aan de hand van de uitspraak in het deelgeschil onderhandelen partijen verder. Een rechter kan ook de volledige zaak beoordelen en in een uitspraak vastleggen hoe het letselschadetraject wordt afgerond.

Hoelang duurt het letselschadetraject?

De duur van het traject is allereerst afhankelijk van de ernst van het letsel. De schade en dus de schadevergoeding stellen we vast als de schade inzichtelijk is. Daarvoor moet er sprake zijn van een medische eindsituatie. Dit betekent dat we geen medische verandering meer verwachten. Bij ernstig letsel en langdurig herstel duurt het letselschadetraject daarom langer. Voor de afhandeling en de eindafrekening betaalt de aansprakelijke partij voorschotten. Hiermee kan het slachtoffer zijn lopende kosten voldoen.

Bespreek uw letselschadetraject

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres