Morele schadevergoeding: Met morele schade bedoelen we pijn, leed, ongemak en gederfde levensvreugde. U heeft recht op een morele schadevergoeding als u letselschade oploopt door toedoen van een ander.

Een morele schadevergoeding noemen we ook smartengeld. Morele schade is immateriële schade. Immateriële schade is moeilijk in geld uit te drukken. Iedereen ervaart pijn, ongemak en leed anders. Het is daarom bijzonder lastig om de hoogte van morele schade te bepalen. Het doel van de morele schadevergoeding is het letselschadeslachtoffer een zekere vorm van genoegdoening te bieden.

Morele schadevergoeding

We stellen de morele schadevergoeding vast door een ongeval met verwondingen te vergelijken met soort gelijke letselschadezaken. Aan de hand van eerder betaalde schadebedragen wordt de hoogte bepaald van het smartengeld. Daarbij zijn de persoonlijke omstandigheden doorslaggevend. De tabel hieronder geeft enig inzicht in de hoogte van de schadevergoeding, zoals dit wordt gebruikt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven en door rechters in strafzaken. Gering letsel bestaat bijvoorbeeld uit schaafwonden, een kleine wond of een kneuzing. Voorbeelden van uitzonderlijk zwaar letsel zijn bijvoorbeeld een volledige dwarslaesie of zeer ernstige brandwonden:

 • Gering letsel € 0,– tot € 800,–;
 • Licht letsel € 300,– tot € 2.125,–;
 • Matig letsel € 1.500– tot € 9.000,–;
 • Ernstig letsel € 8.000,– tot € 21.000,–;
 • Zwaar letsel € 19.000,– tot € 43.000,–;
 • Zeer zwaar letsel € 40.000,– tot € 76.000,–;
 • Uitzonderlijk zwaar letsel € 70.000,— tot € 250.000,– morele schadevergoeding.
Morele schade, morele schadevergoeding, morele schade claimen, claim morele schade, vergoeding morele schade, wat is morele schade

Berekenen morele schadevergoeding

Er zijn geen wettelijke regels om morele schade te berekenen. De wet zegt dat de schadevergoeding naar billijkheid wordt vastgesteld. Voor de hoogte van de morele schade kunnen onder ander van belang zijn:

 • De leeftijd van het slachtoffer;
 • De ernst van de kwetsuren;
 • Hoelang duurt het herstel;
 • Of de verwondingen volledig herstellen;
 • De eventuele blijvende beperkingen;
 • Is een verblijf in een ziekenhuis, zorgcentrum of revalidatiecentrum noodzakelijk;
 • Wat zijn de gevolgen van de letselschade voor het sociale en professionele leven;
 • Zijn er ontsierende littekens of ander zichtbaar (cosmetisch) letsel.

Morele schadevergoeding zonder verwondingen

Als iemand gewond raakt, ontstaat er morele schade. Morele schade is altijd een deel van de letselschadevergoeding. Maar de schade kan ook zonder uiterlijk waarneembare kwetsuren ontstaan. Bijvoorbeeld door een onrechtmatige publicatie of belediging. Ook naasten kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld bij shockschade en affectieschade.

Morele schade claimen

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Onze letselschadespecialisten helpen gedupeerden met letselschade om een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen. Wilt u rechtsbijstand na een ongeval, bel dan naar 0800-44 55 000 of vul het onderstaand contactformulier in. Wij streven na op werkdagen u binnen 15 minuten te bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres