Gevaarzetting is het creëren of laten bestaan van een gevaarlijke situatie. De veroorzaker van de gevaarlijke situatie betaalt meestal de schade die ontstaat.

Of er een plicht is om schade te betalen, hangt af van de vraag of we van de veroorzaker mochten verwachten dat deze de gevaarlijke situatie niet veroorzaakte of dat hij of zij het gevaar had weggenomen. Voorbeelden van gevaarzetting zijn bijvoorbeeld het openzetten van een kelderluik (gevaar om er in te vallen) of het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg (gevaar om er tegenaan te rijden).

Vereisten gevaarzetting

Gevaarzetting is een vorm van een onrechtmatige daad. Als door onrechtmatig handelen schade ontstaat, betaalt de veroorzaker deze schade.

Of er bij gevaarzetting een schadevergoedingsplicht bestaat toetsen we aan de volgende criteria:

 • de kans dat iemand niet goed oplet;
 • de kans dat er een ongeval plaatsvindt;
 • de ernst van de mogelijke gevolgen van dit ongeval;
 • of het bezwaarlijk is om veiligheidsmaatregelen te treffen (kan het gevaar met eenvoudige maatregelen worden weggenomen?).

We noemen deze criteria ook wel de Kelderluik criteria. De vereisten zijn namelijk voor het eerst geformuleerd door de Hoge Raad in het Kelderluik-arrest.

Gevaarzetting onrechtmatige daad

Gevaarzetting is een onrechtmatige daad. Of gevaarzetting onrechtmatig is toetsen we aan de hand van de bovengenoemde vereisten uit het Kelderluik-arrest. Daarnaast gelden ook de andere eisen van een onrechtmatige daad:

 • Onrechtmatigheid;
 • Toerekenbaarheid;
 • Schade;
 • Causaliteit;
 • Relativiteit.

Schade claimen

Onze specialisten handelen uw schade af. In veel gevallen kan dit kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt onze kosten. Zo krijgt u zorgeloos de schadevergoeding waar u recht bop heeft. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres