Bij een scooter ongeluk kijken we naar rijgedrag en verkeersregels om het recht op een schadevergoeding vast te stellen.

Voor de scooterrijder gelden de normale aansprakelijkheidsregels voor bestuurders. Of u een schadevergoeding krijgt na een scooter ongeluk hangt daarom af van de omstandigheden.

Mensen die kort na een ongeluk een letselschade advocaat inschakelen krijgen eerder een schadevergoeding en meer schade vergoed.

Tips scooter ongeluk

Na een scooter ongeluk is het goed om aan het volgende te denken:

 • Zorg dat u en anderen veilig zijn;
 • Bel eventueel een ambulance of de politie;
 • Bewijs is vaak doorslaggevend voor een schadevergoeding;
 • Maak foto’s;
 • Vraag getuigen om naam en contactgegevens.;
 • Vul een schadeformulier in;
 • Laat u medisch onderzoeken;
 • Leg uw schade goed vast.
Scooter ongeluk.

Aansprakelijkheid

Voor een schadevergoeding na een scooter ongeluk moet er een aansprakelijke partij zijn. De veroorzaker van een scooter ongeluk is aansprakelijk en betaalt de schade. Om de schuldige partij aan te wijzen bij scooterongelukken kijken we naar rijgedrag, gemaakte verkeersfouten en alle andere relevante omstandigheden. Het vaststellen van de aansprakelijkheid kan ingewikkeld zijn. Bovendien bewijst het slachtoffer de aansprakelijkheid en de schade. Daarom is schade vergoeding niet altijd eenvoudig.

Een groot aantal handelingen en omstandigheden zijn belangrijk. We kijken bij scooter ongelukken onder andere naar de:

 • Snelheid;
 • Verkeersregels;
 • Het aangeven van richting;
 • Voorrangsregels;
 • Voorspelbaarheid van rijgedrag;
 • Weersomstandigheden;
 • De voorzichtigheid die bij een verkeerssituatie noodzakelijk is.

Scooter ongeluk fietser en voetganger

De wet beschermt fietsers en voetgangers. De scooterrijder betaalt bij een aanrijding tussen een scooter en een voetganger of fietser meestal in ieder geval 50% van de schade. Dit is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen anders. De verplichte verzekering vergoedt de schade die een scooterrijder veroorzaakt. Daarom betaalt een scooterrijder meestal niet zelf de schade.

Eigen schuld

Scooter rijders dragen soms bij aan het ontstaan van een scooter ongeluk of de omvang van de schade. De scooterrijder heeft dan eigen schuld. De schuldige tegenpartij betaalt dan niet alle schade. Hoofdletsel bij scooter rijden zonder helm is een vorm van eigen schuld. Bij een ongeluk zonder helm is de schade vaak groter. Een deel van de schade ontstaat in dat geval door het niet dragen van een helm. Maar denk bij eigen schuld ook aan onvoorzichtig rijden, scooter rijden onder invloed van drank of drugs en ander gevaarlijk rijgedrag.

Scooter ongeluk zonder rijbewijs

Een geldig bromfiets rijbewijs is niet altijd relevant voor de aansprakelijkheid. Scooter rijden zonder rijbewijs draagt namelijk niet altijd bij aan de schade van een ongeluk. Dit is anders als onervarenheid bijdraagt aan het scooter ongeluk. Geen of een ongeldig rijbewijs is geen reden om schade niet te vergoeden.

Schadevergoeding scooter ongeluk

De aansprakelijke partij betaalt de schade aan de scooter en een schadevergoeding voor het letsel. Schadeposten bij een scooter ongeval zijn bijvoorbeeld:

 • Gemist inkomen;
 • Gederfde winst;
 • Uw eigen risico;
 • Kosten voor extra kinderopvang, hulp in de huishouding, tuinonderhoud etc.;
 • Reis- en parkeerkosten.

Daarnaast is er een groot aantal andere schadeposten mogelijk. Uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij de volledige schade betaalt. Leg uw schade daarom goed vast.

Bovendien heeft u recht op smartengeld. Smartengeld vergoedt de negatieve gevolgen van het letsel op uw leven. Bijvoorbeeld pijn en afname van levensvreugde.

Passagier scooter ongeluk

Voor bromfietsen, waaronder scooters, is een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht. Passagier kunnen schade vaak verhalen op de verzekering van de scooter bestuurder. Ook als u achterop zit bij een eenzijdige valpartij met een scooter krijgt u vaak een schadevergoeding.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres