Bij een aanrijding op een dijkweg kijken we naar de over en weer gemaakte verkeersfouten. Voetgangers en fietsers hebben na een aanrijding op een dijkweg meestal recht op een schadevergoeding.

Vooral kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) zijn kwetsbaar op dijkwegen. Dijkwegen zijn vaak smal en druk. Dijkwegen zijn belangrijk om bepaalde plaatsen te kunnen bereiken. Daarnaast zijn dijkwegen vaak mooie wegen en maken veel recreanten gebruik van de wegen. Deze mix van bestemmingsverkeer en recreaten op een smalle weg zorgt voor gevaarlijke situaties en ongelukken op dijken.

Veilig Verkeer Nederland deed een oproep om de maximum snelheid op dijken te verlagen. Dit zou het aantal ongevallen op dijken moeten beperken. Hoe zit het eigenlijk met het recht op een letselschadevergoeding na een ongeval op een dijk? Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding op een dijk?

aanrijding dijkweg, aanrijding dijk, vekeersongeval dijkweg, fietsongeluk dijk, aanrijding fietser dijkweg, aanrijding voetganger dijkweg

VVN wil maximum snelheid op dijkwegen verlagen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil de maximum snelheid op dijkwegen verlagen. Het verlagen van de maximum snelheid zou het aantal ongevallen op dijkwegen moeten verminderen. De maximum snelheid op dijken is momenteel 60 kilometer per uur. Deze snelheid is volgens VVN niet veilig als ook fietsers en voetgangers de weg gebruiken. Dijkwegen zijn vaak smal. Het weren van bepaalde verkeersgebruikers is in sommige gevallen niet mogelijk, omdat de wegen noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van bepaalde plaatsen. VVN wil daarom de maximum snelheid op dijkwegen verlagen van 60 kilometer naar 50 of zelfs 30 kilometer per uur.

Schadevergoeding ongeval dijkweg

Na een ongeval op een dijkweg heeft u recht op een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade. De aansprakelijkheid beoordelen we van geval tot geval. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, maakt het slachtoffer aanspraak op een letselschadevergoeding die bestaat uit alle schade en kosten die het gevolg zijn van het ongeval. Veel voorkomende schadeposten zijn bijvoorbeeld:

 • Gemist inkomen;
 • Medische kosten (inclusief het eigen risico);
 • Reis- en parkeerkosten;
 • Schade aan een auto, fiets, kleding of andere persoonlijke eigendommen;
 • Kosten voor hulp in de huishouding;
 • Kosten woningaanpassing.

Naast een vergoeding voor alle schadeposten krijgt u bij letselschade ook smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de emotionele schade van een ongeluk. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de invloed van het letsel op het leven van het slachtoffer.

Voetganger aangereden op dijk

Als een voetganger is aangereden op een dijk door een motorrijtuig, bijvoorbeeld een auto of motor, dan betaalt de bestuurder tenminste 50% van de schade. Ook als de wandelaar zelf schuld heeft. Dit is slechts anders als er sprake is van overmacht. Dit betekent dat de bestuurder geen enkel verwijt kan worden gemaakt. In de praktijk is er niet snel sprake van overmacht.

Fietser aangereden op dijk

Ook voor fietsers geldt dat de bestuurder van een motorrijtuig tenminste 50% van de schade betaalt na een aanrijding op een dijk. Dit geldt ook als de fietser schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding. Ook hier geldt dat er alleen bij overmacht geen recht bestaat op een schadevergoeding.

Fietsongeval op dijk

Als twee of meerder fietsers betrokken zijn bij een fietsongeval kijken we voor het recht op een schadevergoeding naar de gemaakte verkeersfouten. Maken meerdere fietsers een verkeersfout dan bestaat er vaak slechts recht op een gedeeltelijke schadevergoeding. In dat geval beoordelen we welk deel van de schade door welke weggebruiker is veroorzaakt.

Aanrijding dijkweg kinderen jonger dan 14 jaar

Kinderen jonger dan 14 jaar hebben bij een aanrijding als voetganger of fietser recht op vergoeding van 100% van de schade.

Maximum snelheid is subjectief

Houd er rekening mee dat de maximum snelheid aanhouden niet betekent dat u niet te hard reed bij een ongeluk. De wet bevat algemene veiligheidsnormen op grond waarvan u uw snelheid moet aanpassen aan de omstandigheden. De maximale snelheid aanhouden op een dijk is daarom niet het zelfde als niet te hard rijden. Ook ‘netjes’ 60 rijden op een dijk is in sommige gevallen een snelheidsovertreding.

Bespreek een aanrijding op een dijkweg

Wilt u meer weten over uw recht op een schadevergoeding? Het laten claimen van uw schade door een letselschade advocaat is meestal helemaal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres