Bij een duik in ondiep water loopt een man ernstig en blijvend letsel op.

Een man traint voor een triatlon. Hij springt bij de kade van de Bogortuin in Amsterdam in het binnen IJ. Het water waar de man induikt is echter ondiep. Bij de duik loopt de man ernstig en blijvend letsel op.

Bij de kade van de Bogortuin geldt een zwemverbod. De aansprakelijkstelling is gebaseerd op de onrechtmatige daad en op een gebrekkig opstal. De rechter beoordeelt of de gemeente Amsterdam maatregelen had moeten nemen om dit ongeluk te voorkomen. Ter plaatse stonden bijvoorbeeld geen borden die aangaven dat zwemmen niet was toegestaan.

Letsel door duik in ondiep water

Bij de duik in ondiep water ontstaat zeer ernstig letsel. Het letsel bestaat uit een lage dwarslaesie, verbrijzelde wervels, gebroken ribben, een gebroken schouderblad, een klaplong en een hoofdwond. Door het ongeval is de man hulpbehoevend. Hij zit in een rolstoel en gebruikt een hulphond.

duik in ondiep water, duik in ij, dwarslaesie duiken
duik in oi

Afwegingen rechter beoordeling ontbreken bord zwemverbod

Bij de beoordeling gebruikt de rechter de Kelderluikcriteria om te beoordelen of er sprake is van gevaarzetting. Ondiep water is volgens de rechter niet gevaarlijk. Duiken in ondiep water wel. En ook duiken in water waarvan men niet weet hoe diep het is, is gevaarlijk. Maar dit is algemeen bekend. De kans dat mensen onvoldoende voorzichtig zijn, is daarom klein volgens de rechter.

De rechter is het met de gemeente eens dat een bord waarop staat dat zwemmen verboden is, niet overal geplaatst kan worden. Daarvoor is er simpelweg te veel water in Amsterdam. Bovendien zouden kades, bruggen en grachten dan vol komen te staan met borden.

Zwemverboden worden in Amsterdam niet altijd nageleefd. Toezien op de naleving van een zwemverbod is door een te kort aan handhavingscapaciteit ook niet mogelijk.

De rechter oordeelt daarom dat de gemeente Amsterdam niet verplicht was maatregelen te nemen die De gemeente heeft daarom niet onrecht matig gehandeld en is niet aansprakelijk voor de schade.

Verschil zwembad en open water

In dit geval duikt de man in open water. De rechter overweegt dat de gemeente niet op alle plekken met een zwemverbod een verbodsbord kan plaatsen. In de beoordeling speelt ook een rol dat een zwemverbod niet altijd wordt nageleefd. Bovendien zijn er te weinig toezichthouders om de naleving van een zwemverbod te controleren. Dit is anders op plekken waar zwemmen wel is toegestaan. Zwembaden moeten bijvoorbeeld wel duidelijk aangeven dat duiken niet is toegestaan als het water daarvoor niet diep genoeg is en toezien op de naleving van een verbod om te duiken.

Bespreek uw letsel

Bij letselschade is overleg met een specialist altijd een goede eerste stap. Zo weet u direct en kosteloos wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Bovendien is het inschakelen van een letselschadespecialist meestal gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: bekijk de volledige uitspraak op rechtspraak.nl