De rechtbank Den Haag wees onlangs smartengeld toe vanwege de (onterecht) harde opstelling van een verzekeraar in een letselschade zaak.

De schadeafhandeling duurde in dit geval lang. Meer dan 12 jaar. Het slachtoffer liep in 2012 letselschade op. Omdat onderhandelen geen resultaat had, stapte de man naar de rechter. De rechter oordeelde dat de harde opstelling van de verzekeraar reden was om een hoger bedrag aan smartengeld toe te kennen.

Aanrijding A4

Een vrachtwagen ziet bij het wisselen van rijbaan een auto over het hoofd. De auto tolt, raakt twee andere auto’s en komt vervolgens via de vangrail weer op de rijbaan terecht. Het slachtoffer gaat vol in de remmen, maar kan de auto niet meer ontwijken. Hij reed op het moment van de aanrijding niet te hard. De man loopt whiplash klachten op.

De verzekeraar, Allianz, erkent de aansprakelijkheid. Maar partijen bereiken na 12 jaar geen overeenstemming over een schadevergoeding.

Smartengeld harde opstelling verzekeraar

Hard opstelling verzekeraar

De rechter benoemt in de uitspraak een aantal specifieke punten waarop de instelling van de verzekeraar onnodig hard was:

 • Een neurologisch onderzoek dat eerst als uitgangspunt gold tussen partijen werd later in twijfel getrokken door de verzekeraar. Allianz kwam dus terug op een eerder ingenomen standpunt;
 • Allianz heeft met haar opstelling de indruk willen wekken dat het slachtoffer ‘een slaatje wilde slaan’ uit de situatie;
 • Een medische adviseur van Allianz gaf aan dat de eerder vastgestelde aansprakelijkheid heroverwogen moest worden (het vaststellen van juridische aansprakelijkheid is geen werk voor een medisch adviseur);
 • Ook opvolgende medisch adviseurs bleven het standpunt innemen dat het slachtoffer op zijn voorganger was gereden, terwijl dit niet over een komt met de feitelijke gang van zaken;
 • De rekenkundige van Allianz noemde de schadeberekening van het slachtoffer “ridicuul”.

Smartengeld harde opstelling verzekeraar

De bovenstaande punten zijn voor de rechtbank reden om aan te nemen dat er recht bestaat op smartengeld. De afhandeling door de verzekeraar heeft volgens de rechtbank bij het slachtoffer dus geleid tot immateriële schade. Bij de toekenning van het smartengeld houdt de rechtbank ook nog rekening met de gevolgen van het letsel voor het sociale leven van de vrouw. Naast haar werk had het slachtoffer onvoldoende energie om deel te nemen aan sociale activiteiten. Bij het smartengeld neemt de rechtbank ook mee dat het slachtoffer vrijwel altijd last heeft van ademhalingsproblemen. De vrouw krijgt 12.5000,– smartengeld.

Smartengeld langdurige schaderegeling

Allianz werd in 2020 ook al veroordeeld tot het betalen van een hoger bedrag aan smartengeld vanwege haar opstelling ten opzichte van een slachtoffer. In die zaak oordeelde de rechter dat het handelen van de verzekeraar in grote mate had bijgedragen aan de ernst en duur van de psychische klachten van het slachtoffer. Door de langdurige schaderegeling was de PTSS van de vrouw (langer en heviger) blijven voortbestaan. Het hof in Arnhem nam daarom de duur van de letselschadezaak mee bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Belangenbehartigers

De lange duur is volgens de rechtbank in dit geval ook te wijten aan de belangenbehartigers van het slachtoffer. De opvolgende belangenbehartigers hebben het ‘dossier lange tijd stil laten liggen’.

Bespreek uw schade

Het bespreken van uw recht op een schadevergoeding geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Wij denken graag mee. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen: Rechtbank Den Haag 2022, 5 januari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12 en Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 26 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4043