Bij zogenaamde dubbel declareren krijgt de belangenbehartiger een succesfee (deel van de schadevergoeding) en een vergoeding van de aansprakelijke verzekeraar.

Dubbel declareren bij letselschade betekent dat een jurist een deel van de schadevergoeding (succesfee) en een betaling van de tegenpartij ontvangt voor zijn werk. Mag een letselschade jurist dubbel declareren? Kan een belangenbehartiger een succesfee en BGK claimen? Een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel gaat dieper op deze vragen in.

Een man overlijdt bij een ongeval op een bouwplaats. Zijn nabestaanden claimen met succes een letselschadevergoeding. Dan komen zij er achter dat hun belangenbehartiger niet alleen een (afgesproken) deel van de schadevergoeding ontving, maar ook een vergoeding van de aansprakelijke verzekeraar. De nabestaanden beginnen daarom een rechtszaak tegen de belangenbehartiger.

Dubbel declareren: succesfee en BGK, succefee, dubbel declareren letselschade, succefee en bgk

Succesfee en buiten gerechtelijke kosten (BGK)

Een letselschade jurist mag een no cure no pay overeenkomst sluiten. Dit betekent dat een deel van een schadevergoeding toekomt aan de belangenbehartiger. Dit deel wordt ook wel een succesfee genoemd. In de wet staat dat de aansprakelijke partij de kosten betaalt voor het verhalen van de schade. Deze kosten noemen we buiten gerechtelijke kosten (BGK). Hier onder vallen ook de kosten van een belangenbehartiger. Bij no cure no pay

No cure no pay en vergoeding BGK

De nabestaanden van een slachtoffers van letselschade claimen succesvol een bedrag van meer dan 2 ton. De belangenbehartiger krijgt een deel van deze schadevergoeding. Er was namelijk een zogenaamde succesfee overeengekomen. Later blijkt dat de belangenbehartiger ook door de aansprakelijke verzekeraar is betaald. De nabestaanden eisen bij de rechter de betaalde succesfee terug.

Dubbel declareren

Met de belangenbehartiger is afgesproken dat deze recht heeft op 30% van de schadevergoeding. Van de schadevergoeding van € 210.000,– kreeg de jurist daarom € 64.000,–. Van de verzekeraar ontving de jurist een vergoeding van € 43.000,–. Als de nabestaanden er achter komen dat de jurist ook door de aansprakelijke verzekeraar is betaald, stappen zij naar de rechter.

Oordeel rechter dubbel declareren

De rechter geeft de nabestaanden grotendeels gelijk. De rechter is wel van mening dat de jurist recht had op € 25.000,–. Dit is volgens de rechter een redelijke vergoeding. Daarbij is van belang dat de inzet van de jurist leidde tot een hogere schadevergoeding. De jurist moet € 39.000,– terugbetalen.

Wettelijke rente succesfee

De nabestaanden vorderen ook wettelijke rente. De rechter vindt dat het bedrag dat de belangenbehartiger verschuldigd is direct aan de nabestaanden had moeten worden uitbetaald. Daarom moet de belangenbehartiger wettelijke rente betalen over het bedrag van € 39.000,– vanaf het moment van de uitbetaling door de aansprakelijke verzekeraar.

Overleg

Heeft u vragen over een betalingsafspraak met een letselschadespecialist? Wilt u uw schade bespreken? Of bent u benieuwd wat uw mogelijkheden zijn om een schadevergoeding te claimen. Neem contact op. Onze specialisten helpen u direct verder. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtbank Overijssel, 10 november 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4801