Aanrijding met groep wielrenners: Drie collega’s gaan samen wielrenner. Zij rijden op een openbare weg. Twee wielrenners rijden achter elkaar en de derde rijdt er naast. Op een redelijks smalle weg die ook voor auto’s toegankelijk is loopt een vrouw. De vrouw stapt op het moment dat de wielrenners passeren naar het midden van de weg. Een van de drie wielrenners botst tegen de vrouw. De vrouw raakt ernstig gewond en stelt de wielrenners aansprakelijk.

Voor het recht op een letselschadevergoeding kijken we eerst of de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade en vervolgens welk deel van de schade het slachtoffer zelf veroorzaakte. In deze uitspraak beoordeelt de rechter de aansprakelijkheid van de wielrenner die tegen de vrouw aanreed, maar ook de aansprakelijkheid van de groep wielrenners.

Wanneer fietst een wielrenner veilig

De weg is ter plekke ongeveer 3,8 meter breed. Op de weg is de maximum snelheid 60 kilometer per uur. De rechter beschrijft hoe de wielrenner zich had moeten gedragen:

‘Hierdoor had hij moeten weten dat hij naar de linker weghelft had moeten opschuiven, snelheid moest minderen en de formatie had moeten verlaten, wanneer hij een voetganger wil passeren. Dat [gedaagde sub 1] c.s. stelt dat [gedaagde sub 2] wel ‘ho’ heeft geroepen naar [eiseres] om haar te waarschuwen doet aan het vorengaande niets af.’

De wielrenner handelde daarom onzorgvuldig en onrechtmatig en is aansprakelijk voor de schade.

Aanrijding met groep wielrenners

Eigen schuld voetganger na aanrijding door groep wielrenners

De voetganger geeft aan dat zij niet de weg overstak, maar schrok van de wielrenners. Op de weg rijdt ook gemotoriseerd verkeer en is de maximum snelheid 60 kilometer per uur. De rechter ontwijkt de vraag of de voetganger overstak of niet door te oordelen dat plotseling de weg op lopen ook als reactie op een naderende fietser ee onverwachte en gevaarlijke handeling is:

‘In een dergelijk geval mag van een voetganger namelijk worden verwacht dat deze niet de weg oploopt, maar juist in dezelfde positie op de weg blijft lopen of nog verder naar de rechterkant van de weg of zelfs in de berm gaat lopen voor het passerend verkeer.‘

Schrik reactie voetganger door wielrenner

In een andere recente uitspraak vond de rechter opzijspringen van een voetganger door een schrikreactie wel begrijpelijk. Daar ging het echter om een bospad en een situatie waarin twee fietsers elkaar tegemoet komen terwijl zij een groep wandelaars passeren. Overigens was ook daar sprake van eigen schuld vanwege het wandelen midden op de weg. Het soort weg, de gebruikers en de specifieke situatie bepalen wie de schade betaalt.

Beoordelen aansprakelijkheid wielrenner

Na een aanrijding tussen een fietser en een voetganger kijken we naar de over en weer gemaakte (verkeers)fouten. Welke handelingen veroorzaakten het gevaar? Welke handelingen hadden het gevaar kunnen voorkomen? Daarbij speelt ook altijd een rol welk gedrag voorspelbaar is.

Voetgangers moeten altijd rekening houden met van achteren naderende fietsers. Fietsers moeten voetgangers passeren zonder gevaar te veroorzaken. In veel gevallen zal zowel de voetganger als de wielrenner een verwijt kunnen worden gemaakt na een ongeval.

Billijkheidscorrectie

De rechter vindt een verdeling van 40/60 niet eerlijk en verdeelt de schade daarom 50/50. De wandelaar raakt blijvend gewond. De gevolgen van het ongeval zijn voor haar dan ook bijzonder ernstig. De aansprakelijke wielrenner is bovendien verzekerd voor de schade. De rechter past daarom een billijkheidscorrectie toe. De wandelaar krijgt de helft van haar schade vergoed.

Groepsaansprakelijkheid wielrenners

De gewonde voetganger stelt ook de andere twee wielrenners aansprakelijk voor haar schade. In artikel 6:166 lid 1 BW staat dat de personen in een groep hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor schade. Daarvoor is in zekere zin vereist dat het gedrag van de individuele leden van de groep de kans vergroot dat er schade ontstaat. De rechter beoordeelt daarom de onzorgvuldigheid en het gevaar van de wielrenners als groep. De rechter stelt vast dat in een groep fietsen niet onrechtmatig is:

‘In een groep van drie wielrenners rijden waarvan er twee achter elkaar rijden en één er schuin naast, is op zichzelf niet onrechtmatig. Dit kan anders zijn wanneer de kans op het toebrengen van schade met het gedrag in groepsverband hen had behoren te weerhouden om aan de gemeenschappelijke gedragingen deel te nemen.’

Groep wielrenners kan aansprakelijk zijn voor schade

De rechter beschrijft wanneer het gedrag van een groep wielrenners wel onrechtmatig is. In dit geval gaat het om een groep van drie wielrenners. Het aantal wielrenners zal bij deze beoordeling altijd een rol spelen. De onrechtmatigheid van een groep wielrenners kan worden aangenomen bij een zekere acceptatie van de kans op ongevallen:

‘Dit zou bijvoorbeeld anders kunnen zijn indien zij met een grotere groep wielrenners van links naar rechts over de gehele weg fietsten, de weg in beslag nemen en zij ook in deze formatie door bochten, waarbij er sterk verminderd zicht op tegemoetkomend verkeer is, waren blijven fietsen.’

Schade verhalen op je fiets partners

Ook binnen een groep wielrenners kan er mogelijk sprake zijn van aansprakelijkheid. De grens ligt waarschijnlijk wel hoog. Alleen bij zeer buitensporig en onverwacht gedrag van een groepsgenoot is aansprakelijkheid voor een valpartij binnen een groepje fietsers aannemelijk.

Het aansprakelijk stellen van een vriend, familielid, collega of andere bekende kan verstandig zijn om de schade op een verzekering te kunnen verhalen.

Bespreek uw schadevergoeding

Na een ongeval uw schade bespreken met een letselschade advocaat? Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron rechtspraak.nl: Rechtbank Midden-Nederland 23 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4614