Gewond raken tijdens balspel re-integratieproject: Een deelnemer aan een sportief re-integratietraject raakt gewond tijdens een balspel. Is de gemeente aansprakelijk voor de letselschade die ontstaat tijdens een re-integratieproject?

Het slachtoffer stelt de gemeente onder andere aansprakelijk als werkgever. De rechter wijst de claim af. Een deelnemer aan een re-integratie project is geen werknemer en kan geen beroep doen op de zorgplicht van de gemeente als werkgever. De gemeente is ook niet aansprakelijk op grond van onzorgvuldigheid. De deelnemer wist van het plaatsvinden van het balspel. De organisator hoefde geen instructies te geven. Ook was de gemeente niet verplicht deelnemers medisch te onderzoeken voor deelname aan de sportactiviteit.

Letselschade tijdens balspel

Op de eerste dag van een re-integratieproject valt een deelnemer bij een balspel en scheurt hij zijn kruisband. De deelnemer stelt de gemeente, de uiteindelijke opdrachtgever van het bedrijf dat het traject organiseert, aansprakelijk. Het traject bestaat onder andere uit een kennismaking met diverse sporten en een fitnessprogramma. De rechter beschrijft het doel van het traject:

‘Het doel van het project was om deelnemers zich te laten oriënteren op de arbeidsmarkt en door te laten stromen naar vrijwilligerswerk, een re-integratietraject, opleiding of (betaalde) baan.’

Gewond raken tijdens balspel re-integratieproject

Bewijs onrechtmatigheid balspel

De eiser van de schadevergoeding moet bewijzen waarom een balspel zonder aanwijzingen onzorgvuldig is. De rechter benoemt dat de activiteit plaatsvond in een sportzaal en dat het gaat om een normaal balspel. Dat een normaal balspel gevaarlijk en onrechtmatig is, heeft de eiser niet aangetoond. De rechter wijst de schadeclaim daarom af:

‘De rechtbank stelt voorop dat de stelplicht en de bewijslast van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de Gemeente onrechtmatig heeft gehandeld op grond van de hoofdregel van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op [eiser] rusten. [eiser] heeft – zeker in het licht van het verweer van de Gemeente – in dit verband onvoldoende gesteld.‘

Beoordelen gezondheid deelnemers activiteit

De deelnemer vindt dat de gemeente voor de sportactiviteit de gezondheid van de deelnemers had moeten laten beoordelen. De rechter wijst dit af. Het is denkbaar dat een organisator op grond van de zorgvuldigheid de gezondheid van deelnemers moet beoordelen, maar dat geldt waarschijnlijk alleen bij activiteiten met een groot risico.

Bespreek uw schadevergoeding

Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron rechtspraak.nl: Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12236