Aansprakelijkheid voor letselschade beveiliger: Een beveiliger valt tijdens zijn werk en raakt gewond. De rechter beoordeelt of de werkgever en/of inlener aansprakelijk zijn voor de schade.

Tijdens Koningsnacht huurt een organisator beveiligers in. De werkzaamheden vinden plaats in een feesttent met podium. Een van de beveiligers valt tijdens het verwijderen van een dronken bezoeker van het podium en breekt zijn heup. Door complicaties (necrose) moet een heupprothese worden geplaatst.

De rechtbank stelt vast dat de werkgever en inlener van de beveiliger aansprakelijk zijn. De werkgever en inlener gaan tegen deze uitspraak in beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt de aansprakelijkheid voor de letselschade van de gevallen beveiliger in beroep.

Aansprakelijkheid voor letselschade beveiliger

Zorgplicht beveiligingsbedrijf

De rechter stelt allereerst het beoordelingskader vast. Aan welke eisen moet de werkgever voldoen:

‘Artikel 7:658 BW vergt een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen en van de organisatie van de werkzaamheden en vereist dat de werkgever het op de omstandigheden van het geval toegesneden toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies.’

De rechter bepaalt dat deze zorgplicht zowel op de werkgever als op de inlener van de beveiliger rust.

Plaatsen hek voor podium en geven instructies

De rechter verwijt de werkgever (en inlener) dat er geen maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat (dronken) personen het podium betraden. Het betreden van het podium had volgens de rechter gemakkelijk voorkomen kunnen worden door een hek te plaatsen. Daarnaast hadden de beveiligers volgens de rechter instructies moeten krijgen over het verwijderen van dronken mensen van het podium. De rechter stelt daarom vast dat de werkgever en inlener onvoldoende hebben gedaan om de veiligheid van de beveiligers te garanderen.

Duw of val van podium

De beveiliger valt van het podium en breekt een heup. Onduidelijk is of de dronken bezoeker de beveiliger duwde of dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De rechter oordeelt dat dit in het midden kan blijven. De werkgever of inlener kan een duwende bezoeker aansprakelijk stellen, maar dit staat niet in de weg aan de schending van de zorgplicht. De rechter bepaalde immers dat de werkgever ten onrechte naliet maatregelen te nemen tegen het betreden van het podium.

Werkgever en inlener

De rechter bepaalt dat de werkgever en de inlener aansprakelijk zijn voor de letselschade van de gewonde beveiliger. Een van de beide partijen betaalt de schade. De rechtbank bepaalt dat de werkgever en de inlener in de vrijwaringszaak bewijs mogen inbrengen. Of de werkgever of de inlener van de gewonde beveiliger de schade draagt, is daarom nog niet duidelijk.

Reactie op uitspraak

De grens tussen werkgeversaansprakelijkheid en een ongelukkige samenloop van omstandigheden is niet altijd helder. De eigen verantwoordelijkheid van een ervaren werknemer is soms voldoende om werkgeversaansprakelijkheid uit te sluiten. Dat een hek dronken mensen tegen houd, is misschien iets te makkelijk gedacht. Bovendien is het opmerkelijk dat de rechter vaststelt dat een ervaren beveiliger instructies moet krijgen voor het verwijderen van een dronken persoon.

Bespreek uw schadevergoeding

Onze letselschade advocaten geven u direct inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron rechtspraak.nl: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1193