Het CBS heeft een onderzoek uitgevoerd naar dodelijke verkeersongevallen in de periode 1999 – 2019. De afgelopen 20 jaar is het aantal omgekomen inzittenden van een personenauto met 60 afgenomen. In dezelfde periode daalde het aantal omgekomen fietsers met 11 procent. De cijfers laten daarnaast een forse toename zien van het aantal 70 plussers die overlijden door een ongeluk met de fiets.

Het aantal dodelijke auto ongelukken laat een grotere daling zien dan het aantal dodelijke fiets ongelukken. In 2019 kwamen 237 mensen om bij een auto ongeluk. In 2019 stierven 203 mensen door de gevolgen van een fiets ongeluk. Als we kijken naar het aantal doden per kilometer is het aantal doden onder fietsers hoger. Per miljard kilometer kwamen 11 fietsers om. Per miljard kilometer kwamen daarentegen 1,6 automobilisten om het leven.

De cijfers over de afgelopen vijf jaar komen grotendeels overeen. De gesignaleerde daling van het aantal verkeersdoden ziet dan ook met name op de periode 1999-2014.

Ontwikkelingen verkeersveiligheid 1999-2019

In de onderzochte periode zijn onder andere maatregelen ingevoerd tegen het rijden onder invloed. In 2002 is het beginnersrijbewijs ingevoerd. Het is onduidelijk in hoeverre de afname van ongevallen van personen jonger dan 30 jaar hiermee verband houdt.

Vanaf juli 2019 mogen bestuurders geen mobiel meer vasthouden. De gevolgen van het verbod op het vasthouden van een mobiele telefoon moeten nog blijken.

Fietsers ouder dan 70

Het aantal dodelijke ongevallen met fietsers ouder dan 70 jaar is sterk toegenomen. Van de in 2019 omgekomen fietsers was 59 procent ouder dan 70 jaar. Het aantal 70 plussers is de laatste jaren toegenomen. In 1999 waren dit er 1,5 miljoen. Begin 2019 waren er 2,3 miljoen 70 plussers in Nederland. Er nemen dagelijks dus meer 70 plussers deel aan het verkeer.

Bovendien is de mobiliteit van 70 plussers toegenomen. Zowel in de auto als op de fiets legt deze groep meer kilometsers af. Daarnaast is ook de elektrische fiets een reden dat meer 70 plussers blijven fietsen. De toename van verkeersdoden onder 70 plussers is dan ook gemakkelijk te verklaren.

Contact

Heeft u vragen? Wilt u uw letsel berspreken? Onze specialisten helpen u direct verder. Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres