Corona en letselschade: Corona beïnvloedt momenteel bijna alles. Corona beïnvloedt ook de afhandeling van letselschade op sommige gebieden.

Vertraging bij (medische) behandelingen vertraagt het herstel en daarmee de afhandeling van de letselschade. Huisbezoeken zijn belangrijk bij letselschade, maar door corona niet altijd mogelijk of wenselijk. Corona beïnvloedt bovendien inkomen en omzet. Deze invloed is belangrijk bij het berekenen van schade. Inkomensschade valt hierdoor mogelijk hoger of lager uit. Welke invloed corona heeft op een letselschade verschilt per zaak. Voor ons is het belangrijk dat onze klanten geen hinder ondervinden van corona. Bijvoorbeeld door tijdig voorschotten te regelen, goede voorlichting en door de voortgang van zaken actief te bevorderen.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van enkele gevolgen van corona op schadeclaims. U kunt ook contact opnemen voor vrijblijvend persoonlijk advies.

corona en letselschade, letselschade en corona, schadeclaim en covid, covid letselschade

Inkomensschade en corona

De aansprakelijke veroorzaker van schade betaalt geen inkomensschade die ontstaat door corona en de corona maatregelen. Zowel negatieve als positieve invloeden van corona op het inkomen zijn daarom belangrijk voor het berekenen van inkomensschade. Omzet en inkomen daalde in de retail, horeca en vele andere branches. Mensen in de zorg en medische sector verdienen mogelijk meer door overuren en extra diensten. Een vergoeding voor gemist inkomen valt daarom door corona mogelijk hoger of lager uit.

Duur herstel

Uitstel van medische onderzoeken en behandelingen vertraagt het herstel van letsel. Hierdoor lopen kosten en schade op. De schadevergoeding is daarom hoger.

De langere duur van het herstel beïnvloedt soms ook de looptijd van een letselschadezaak. Voor het afsluiten van een zaak is het namelijk belangrijk dat alle gevolgen van het letsel duidelijk zijn. Bewijs in letselschadezaken bestaat vaak uit medische informatie. Het krijgen van bewijs kan door corona vertraging oplopen.

Voor lopende kosten betaalt de aansprakelijke verzekeraar een voorschot. Deskundige schadeafhandeling zorgt dat u van de langere looptijd van een letselschadezaak geen gevolgen ondervindt.

Videobellen

Bij de afhandeling van letselschade is overleg tussen partijen gebruikelijk. Persoonlijk overleg tussen de eiser en aansprakelijke partij is in veel gevallen vervangen voor videobellen. Ook in sommige rechtszaken is videobellen een alternatief voor een zitting. Rechtbanken maken bovendien gebruik van tijdelijke locaties om zitting te houden.

Persoonlijk overleg

Wij claimen uw schade meestal geheel gratis. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bespreek uw schade met een specialist. Neem contact op. Bel naar 0800-44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres