U kunt uw letselschade verhalen op een tegenpartij als deze partij uw verwondingen heeft veroorzaakt. HIJINK Advocaten verhaalt schade die ontstaat bij letselschade. Wij zorgen al meer dan 25 jaar dat mensen de schadevergoeding krijgen waar ze recht op hebben.

U kunt uw letselschade vaak kosteloos laten verhalen. De juridische kosten die u maakt om uw schade te verhalen zijn een deel van de schadevergoeding. De aansprakelijke tegenpartij betaalt uw kosten voor juridische hulp. U kunt zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen. Maar u vergroot uw kans op een eerlijke letselschadevergoeding door het verhalen van uw letselschade uit te besteden.

Wanneer kan ik letselschade verhalen?

Om schade te verhalen moet de aansprakelijkheid vast staan. Dit betekent dat de tegenpartij (wettelijk) verplicht is schade te betalen. Bij een verkeersongeluk beoordelen we de aansprakelijkheid aan de hand van de geldende verkeersregels. Bij een arbeidsongeval beoordelen we of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever moet namelijk zorgen dat de werkplek veilig is. Bij een medische fout stellen we aansprakelijkheid meestal vast door een medische expertise.

Bewijs is belangrijk. Bij een auto-ongeluk moet u de aansprakelijkheid bewijzen. Dit doet u door aan te tonen hoe de aanrijding ontstond. Het slachtoffer van een arbeidsongeval bewijst in eerste instantie dat hij tijdens zijn werkzaamheden schade opliep.

U kunt uw letselschade dus alleen verhalen als u de aansprakelijkheid van de tegenpartij bewijst. Zorg daarom dat u direct na het ongeval of de schadeveroorzakende gebeurtenis begint met het vastleggen van bewijs.

Welke letselschade kan ik verhalen?

Uitgangspunt is dat u al uw letselschade kunt verhalen. De schadevergoeding compenseert al het nadeel dat ontstaat door een ongeluk. Ook uw schade moet u bewijzen. Zorg daarom dat u uw schade vastlegt en bewijs verzamelt. U kunt onder andere denken aan de volgende schadeposten:

 • Schade aan eigendommen (kleding, juwelen, horloge, auto, fiets etc.);
 • Verlies van inkomen of omzet;
 • Kosten voor medische behandeling;
 • Kosten voor hulp in de huishouding, tuin- en woningonderhoud, extra kinderopvang (in veel gevallen ook als familie of vrienden bijspringen);
 • Een daggeld vergoeding voor verblijf in een ziekenhuis, zorginstelling, revalidatiecentrum;
 • Reis- en parkeerkosten;
 • Kosten zonder nut (de geannuleerde vakantie, het sportschool abonnement dat u niet gebruikt, ongebruikte concertkaartjes etc.);
 • Studievertraging.

Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor het pijn, ongemak en afname van levensvreugde.

Problemen bij het verhalen van letselschade

 • Bewijs: Om schade te verhalen is bewijs nodig. Het slachtoffer bewijst de aansprakelijkheid en de schade. Dit leidt soms tot een probleem. Zorg dat u weet welke informatie u nodig heeft. Wacht niet te lang. Zorg dat het bewijs niet verloren gaat.
 • Doorzetten: Vaak is de aansprakelijke partij verzekerd. De schadevergoeding wordt dan ook meestal betaald door een verzekeraar. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekeraar van een automobilist of werkgever. Het vorderen van schade is vaak een langdurig en frustrerend proces.
 • Details: Hoewel wij dat sterk afraden, kunt u zelf uw letselschade verhalen op de aansprakelijke partij. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en de valkuilen kent. Zeker als er sprake is van blijvende verwondingen en gevolgen in de toekomst. Weet u het niet zeker schakel dan een letselschadespecialist is en laat een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst opnemen.

Lees ook onze letselschade tips. Deze tips helpen u om uw schade te verhalen.

Stappenplan

De stappen bij het verhalen van letselschade zijn over het algemeen de volgende:

 • Verzamelen bewijs en gegevens. Een bezoek aan uw huisarts legt uw letsels vast. Bij een verkeersongeval zijn foto’s en getuigenverklaringen belangrijk. Voor medische fouten is soms een medische expertise noodzakelijk om de aansprakelijkheid aan te tonen. Bij arbeidsongevallen kan een rapport van de Arbeidsinspectie belangrijk zijn. Het bewijs en de informatie die nodig is, verschilt van geval tot geval;
 • De aansprakelijkstelling: Een aansprakelijkstelling is een belangrijke stap bij schade verhaal. De aansprakelijkstelling is de mededeling aan de veroorzaker van schade dat u een schadevergoeding wilt;
 • Onderhandelingen: Na de aansprakelijkstelling neemt de tegenpartij een standpunt in. Partijen moeten in ieder geval afspraken maken over de mate van aansprakelijkheid en de omvang van de schade. De hoogte van de letselschade moet worden aangetoond door de eisende partij (de gedupeerde met verwondingen);
 • Afhandeling: Als partijen het eens zijn over de aansprakelijkheid, en de hoogte van de schadevergoeding, wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd;
 • Rechtszaak: De meeste letselschadezaken komen niet voor de rechter. Als partijen geen regeling kunnen sluiten omdat de standpunten te ver uit elkaar liggen, is de gang naar de rechter noodzakelijk. Het is ook mogelijk om een rechter in een deelgeschil te vragen zich over een deel van de letselschadezaak uit te laten. De rechter stelt dan bijvoorbeeld alleen vast dat de tegenpartij aansprakelijk is. Partijen kunnen met de uitspraak in het deelgeschil vervolgens verder onderhandelen. De uitspraak in een deelgeschil is bedoeld om partijen verder te helpen in de afhandeling van de schade.

Letselschade verhalen

Wilt u uw letselschade verhalen? Bent u benieuwd wat onze specialisten voor u kunnen doen? Ook als u ons niet inschakelt om uw schade te regelen helpen wij u graag verder. Neem contact op en bespreek uw schade vandaag. Bel naar 0800-4455000 of laat een terugbel verzoek achter door het onderstaande contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres