Letselschade medische fout: Medische fouten kunnen grote gevolgen hebben. Indien een diagnose wordt gemist of de behandeling na de diagnose niet tijdig of niet juist wordt uitgevoerd verslechtert de situatie van een persoon die al is aangewezen op medische hulp.

Door het inschakelen van een ervaren letselschade behandelaar voorkomt u dat u uw rechten alleen moet afdwingen bij de medisch behandelaar en diens verzekeraar.

Een medische fout bewijzen

Bij een medische behandeling kunnen altijd complicaties ontstaan. Dat er schade ontstaat, betekent niet dat er een fout is gemaakt. Van een medische fout en dus aansprakelijkheid voor de veroorzaker is alleen sprake als er verwijtbaar medisch onzorgvuldig is gehandeld. De behandelaar moet een fout hebben gemaakt die te vermijden was om aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

In veel gevallen zal de aansprakelijkheid van de medisch behandelaar moeten worden aangetoond. Het inschakelen van een medisch deskundige is dan belangrijk. In een medische expertise kan de fout worden aangetoond en de schade worden vastgelegd.

Medische fouten in cijfers: Bij huisartsen wordt in ongeveer 5,7 % van alle patiëntendossiers een medische fout gemaakt. In de periode 1 januari 2016 tot 9 oktober 2017 meldden Nederlandse ziekenhuizen 1965 calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Veel medische fouten worden waarschijnlijk niet gemeld of niet opgemerkt. Het exacte aantal medische fouten dat jaarlijks wordt begaan, is dan ook onbekend. Baby’s en ouderen zijn het meest kwetsbaar en hebben relatief vaak te maken met ernstige gevolgen van medische fouten.

Voorbeelden medische fouten

Medische fouten kunnen uit diverse vormen van handelen of niet handelen bestaan. Enkele voorbeelden zijn:

  • Onvoldoende of onjuist onderzoek. Indien bepaalde klachten bestaan, liggen bepaalde onderzoeken voor de hand. Indien later wordt vastgesteld dat bijvoorbeeld een bepaalde scan voor de hand had gelegen, zal dit een reden zijn om aansprakelijkheid vast te stellen.
  • Een verkeerde diagnose.
  • Onvoldoende of onjuiste voorlichting. Bijvoorbeeld het onvoldoende duidelijk maken van de risico’s of het bestaan van alternatieven voor een ingreep kunnen tot aansprakelijkheid leiden.
  • Een fout in de uitvoering van een behandeling. Deze categorie loopt sterk uit een. Er komen fouten voor waarbij een onjuiste ingreep wordt verricht. Ook kan de juiste ingreep worden uitgevoerd, maar kan er bij de uitvoering een fout worden gemaakt.
  • Fouten in de nazorg. Onvoldoende voorlichting of onjuist voorgeschreven medicatie kunnen redenen zijn om aansprakelijkheid aan te nemen voor een medische fout in de nazorg.
  • Te laat ingrijpen. Het stellen van een diagnose, maar niet of niet tijdig de voorgeschreven behandeling toekennen is ook een situatie waarin de medisch behandelaar aansprakelijk is of kan zijn.
  • Wegsturen van patiënten. Het niet stellen van een diagnose, bijvoorbeeld het missen van een breuk, kan een reden zijn om aansprakelijkheid vast te stellen.
  • Ook het naar huis sturen van een suïcidaal persoon kan reden zijn om aansprakelijkheid aan te nemen als doorbehandeling voor de hand lag.

Smartengeld bij medische fout

Bij een medische fout kunt u ook aanspraak maken op smartengeld. Smartengeld is een compensatie voor immateriële schade. Pijn, leed, angst en gederfde levensvreugde worden door de toekenning van smartengeld vergoed.

Recordvergoeding smartengeld voor medische fout bij letsel

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht keert een bedrag van € 350.000,00 aan smartengeld uit aan een slachtoffer met letselschade door een zeer ernstige medische fout, meldt het NRC Handelsblad. Niet eerder werd er zo’n hoge smartengeldvergoeding toegekend. In 2011 wordt door een gynaecoloog in het UMC Utrecht in verband met klachten bij een patiënte, weefsel uit de baarmoederhals afgenomen. De patiënt is van deze weefselafname niet op de hoogte. Het weefsel blijkt kwaadaardige cellen te bevatten, maar met de uitslag werd niets gedaan.

Letsel door medische fout

Pas twee jaar later werd de uitslag bij toeval ontdekt en werd er nader onderzoek ingesteld. Op dat moment wordt duidelijk dat er sprake is van uitzaaiingen en blijkt dat de patiënte ongeneeslijk ziek is.

Het ziekenhuis heeft in reactie aan het NRC laten weten dat “de arts de uitslag niet heeft gezien en dat hij er geen rekening mee heeft gehouden dat hij geen alert van het laboratorium zou krijgen”. Het ziekenhuis geeft aan dat de oorzaak van de medische fout is gelegen in de overgang van het papieren dossier naar het digitale dossier. Er zouden inmiddels maatregelen zijn genomen om een herhaling van deze fout te voorkomen.

Smartengeldvergoeding

Na onderhandeling tussen patiënte en het ziekenhuis is door het UMC Utrecht uiteindelijk een schadevergoeding van €350.000,00 voor smartengeld toegekend. In Nederland is, voor zover bekend, niet eerder een zo hoog bedrag aan smartengeld bij letsel aan een slachtoffer uitgekeerd.

In de praktijk zien wij dat aan slachtoffers waarvan het de verwachting is dat er sprake is van een beperkte levensduur, door de aansprakelijke partij veelal een lagere schadevergoeding voor smartengeld wordt aangeboden. Het is daarom des te opvallender dat in het dossier van deze patiënte, waarbij het vanwege de medische situatie eveneens de redelijke verwachting is dat er sprake is van een beperkte levensduur, toch een recordbedrag aan smartengeld is aangeboden.

Melding Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het UMC Utrecht heeft deze medische fout en het letsel niet gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een ziekenhuis is verplicht calamiteiten te melden aan de Inspectie.

Pas na herhaaldelijk aandringen door de letselschadeadvocaat van deze patiënte is uiteindelijk in 2015 melding gedaan van deze medische fout. De Inspectie bevestigt dat hier sprake is van een te late melding.

Hulp bij letsel na medische fout

Heeft u zelf letsel opgelopen door een medisch fout? Wilt u meer weten over medische fouten, bel voor een vrijblijvend advies 0800-4455000 of vul het contactformulier in.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres