Letselschade medische fout: Medische fouten kunnen grote gevolgen hebben. Door een gemiste diagnose, een niet tijdig of onjuist uitgevoerde behandeling of de verkeerde medicatie verslechtert de situatie van een persoon die al is aangewezen op medische hulp. Een aansprakelijke behandelaar betaalt de schade die door een medische fout ontstaat.

De aansprakelijke medicus of de organisatie waarvan hij of zij lid is, betaalt een letselschadevergoeding als schade ontstaat door een medische misser. Door het inschakelen van een ervaren letselschade behandelaar voorkomt u dat u uw rechten alleen moet afdwingen bij de medisch behandelaar en diens verzekeraar. In de meeste gevallen is juridische hulp bij letselschade bovendien gratis.

Een medische fout bewijzen

Bij een medische behandeling kunnen altijd complicaties ontstaan. Dat er schade ontstaat, betekent niet dat er een fout is gemaakt. Van een medische fout en dus aansprakelijkheid van de behandelaar is alleen sprake als er verwijtbaar medisch onzorgvuldig is gehandeld. De behandelaar moet een fout maken die te vermijden was om aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

In veel gevallen zal de aansprakelijkheid van de medisch behandelaar moeten worden aangetoond. Het inschakelen van een medisch deskundige is dan belangrijk. In een medische expertise kan de fout worden aangetoond en de schade worden vastgelegd.

Medische fouten in cijfers: Bij huisartsen wordt in ongeveer 5,7 % van alle patiëntendossiers een medische fout gemaakt. In de periode 1 januari 2016 tot 9 oktober 2017 meldden Nederlandse ziekenhuizen 1965 calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Veel medische fouten worden waarschijnlijk niet gemeld of niet opgemerkt. Het exacte aantal jaarlijkse medische fouten is dan ook onbekend. Baby’s en ouderen zijn het meest kwetsbaar en hebben relatief vaak te maken met ernstige gevolgen van medische fouten.

Voorbeelden medische fouten

Medische fouten kunnen uit diverse vormen van handelen of niet handelen bestaan. Enkele voorbeelden zijn:

  • Onvoldoende of onjuist onderzoek. Indien bepaalde klachten bestaan, liggen bepaalde onderzoeken voor de hand. Indien later wordt vastgesteld dat bijvoorbeeld een bepaalde scan voor de hand had gelegen, zal dit een reden zijn om aansprakelijkheid aan te nemen.
  • Een verkeerde diagnose.
  • Onvoldoende of onjuiste voorlichting. Bijvoorbeeld het onvoldoende duidelijk maken van de risico’s of het bestaan van alternatieven voor een ingreep kunnen tot aansprakelijkheid leiden.
  • Een fout in de uitvoering van een behandeling. Deze categorie loopt sterk uit een. Er komen fouten voor waarbij een onjuiste ingreep wordt verricht. Ook kan de juiste ingreep worden uitgevoerd, maar kan er bij de uitvoering een fout worden gemaakt.
  • Fouten in de nazorg. Onvoldoende voorlichting of onjuist voorgeschreven medicatie kunnen redenen zijn om aansprakelijkheid aan te nemen voor een medische fout in de nazorg.
  • Te laat ingrijpen. Het stellen van een diagnose, maar niet of niet tijdig de voorgeschreven behandeling toekennen is ook een situatie waarin de medisch behandelaar aansprakelijk is of kan zijn.
  • Wegsturen van patiënten. Het niet stellen van een diagnose, bijvoorbeeld het missen van een breuk, kan een reden zijn om aansprakelijkheid vast te stellen. Ook het naar huis sturen van een suïcidaal persoon kan reden zijn om aansprakelijkheid aan te nemen als doorbehandeling voor de hand lag.
medische fout, aansprakelijkheid medische fout, schadeclaim medische fout, schadevergoeding medische misser

Smartengeld bij medische fout

Bij een medische fout kunt u ook aanspraak maken op smartengeld. Smartengeld is een compensatie voor immateriële schade. Pijn, leed, angst en gederfde levensvreugde worden door de toekenning van smartengeld vergoed. De frustratie die ontstaat als klachten onvoldoende serieus worden genomen speelt ook vaak een rol bij het toekennen van smartengeld door rechters.