Geen dokter bezocht na bedrijfsongeval: Een uitzendkracht raakt gewond, maar bezoekt geen arts. Drie weken later is de wond ontstoken. De inlener is niet aansprakelijk, omdat de letselschade ontstond doordat de man geen medische behandeling kreeg na het arbeidsongeval.

De werknemer raakte gewond bij een bedrijfsongeval. De rechter stelt vast dat de inlener aansprakelijk is voor het arbeidsongeval. Maar de schade van de werknemer is ontstaan doordat de werknemer geen dokter bezocht. De werknemer liet zich niet medisch onderzoeken en behandelen, omdat hij hiervoor niet verzekerd was. De uitlener/het uitzendbureau had deze verzekering moeten afsluiten. De rechters stelt daarom vast dat het uitzendbureau aansprakelijk is.

Geen dokter bezocht bedrijfsongeval

Onbehandeld laten letsel voor eigen risico

De letselschade ontstaat in dit geval niet door het arbeidsongeval, maar door het onbehandeld laten van het letsel. Door geen dokter te bezoeken ontstaat een abces. In dit geval gaat het om een Poolse uitzendkracht. De man bezocht geen dokter, omdat de uitlener geen verzekering afsloot. In de meeste gevallen zal de schade die ontstaat, omdat verwondingen niet zijn behandeld niet worden vergoed.

Geen dokter bezoeken na bedrijfsongeval

In dit geval neemt de ernst van het letsel en daarmee de schade toe omdat de onbehandelde wond ontsteekt. Uw huisarts bezoeken na een ongeval is bovendien belangrijk voor het succes van uw schadeclaim. Een arts maakt aantekeningen. Het verslag van een bezoek aan een huisarts of ziekenhuis is belangrijk bewijs. Hiermee toont u aan dat u gewond raakte en welke verwondingen u opliep. Zonder bezoek aan een artsis het lastig om uw schade te claimen.

Aansprakelijkheid formele werkgever en feitelijk werkgever

Het slachtoffer heeft twee werkgevers. De formele werkgever is het uitzendbureau. De feitelijke werkgever is de inlener waar de uitzendkracht werkzaamheden verricht. In dit geval is niet de feitelijk werkgever maar de formele werkgever aansprakelijk. De verzekeringsplicht geldt namelijk niet voor de inlener, maar wel voor het uitzendbureau.

Deze zaak toont onder andere aan dat het voor uitzendkrachten belangrijk is om de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval goed te laten beoordelen. Dit voorkomt dat u de verkeerde partij aansprakelijk stelt.

Onvoldoende tijd voor naleven bedrijfsprotocollen

De inlener schond volgens de rechter wel haar zorgplicht. De werknemer raakte gewond doordat de werkvloer niet vrij was. Op papier was het in het bedrijf belangrijk en verplicht om de werkvloer schoon te houden, maar in de praktijk was hiervoor te weinig tijd. Van het schoonhouden van de werkvloer was daarom geen sprake. Bovendien was er ook geen toezicht op de naleving van de regels. De inlenende werkgever heeft daardoor haar zorgplicht geschonden en zou aansprakelijk zijn als de schade van de werknemer bij het ongeval op de werkvloer was ontstaan.

Bespreek uw schadevergoeding

Het laten claimen van uw letselschade is meestal kosteloos. Bespreek met onze specialisten of u recht heeft op een schadevergoeding en start uw schadeclaim vandaag. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl