Na een achteraanrijding houdt een man lang last van lichamelijke en geestelijke klachten. Verschillende deskundigen geven een ander antwoord op de vraag of de whiplash klachten daadwerkelijk bestaan en of ze het gevolg zijn van de aanrijding.

De rechter maakt een onderscheid tussen het oordeel van een behandelaar en een ingeschakelde medische expert. Behandelaars nemen volgens de rechter het subjectieve verhaal van de patiënt als uitgangspunt, terwijl een medisch expert als taak heeft om vast te stellen wat objectief waar is. Deze uitspraak toont aan hoe de rechter omgaat met uiteenlopende verklaringen van diverse medische deskundigen.

Tegengestelde medische expertises

Doktoren, psychiaters en andere medische deskundigen kunnen allemaal een andere kijk hebben op het letsel van een patiënt. Maar wie heeft er gelijk? Als medische specialisten van mening verschillen, moet een rechter beoordelen welk oordeel doorslaggevend is.

De behandelaars en een ingeschakelde medische deskundige geven in de rechtszaak een ander oordeel over whiplash klachten. De whiplash en samenhangende psychische klachten zouden volgens de behandelaars zijn ontstaan door de kop-staartbotsing. De medische expert vindt dat klachten niet echt zijn en niet door de kop-staartbotsing zijn veroorzaakt.

beoordeling deskundigen whiplash klachten

Uitgangspunt medisch oordeel

De rechter kijkt in dit geval naar het uitgangspunt van de medisch deskundigen die een verklaring hebben opgesteld. De rechter stelt vast dat het (subjectieve) verhaal van de patiënt het uitgangspunt is voor een behandelaar. De psychiater die als medisch expert een oordeel geeft, heeft de opdracht om vast te stellen wat daadwerkelijk (objectief) waar is. De rechter vindt daarom dat het oordeel van een behandelaar in dit geval minder waarde heeft, omdat de ervaring van de patiënt het uitgangspunt is van de behandeling:

“Voor het behandelend circuit in de psychiatrie is leidend en bepalend wat eiser ervaart, wat dus per definitie subjectief is, en niet of in ieder geval in mindere mate of het daadwerkelijk (objectief) zo is, wat wel de rol en taak is van expertiserend psychiater.”

Omdat de ingeschakelde expert geen verband ziet tussen de klachten en de aanrijding wijst de rechter de schadeclaim af.

Oordeel behandelaar tegenover oordeel onafhankelijk expert

De door de behandelaars van de man opgestelde verslagen worden buiten beschouwing gelaten door de rechter. Als er bij letselschade diverse uiteenlopende medische verklaringen beschikbaar zijn, moet daarom goed worden beoordeeld wat de waarde is van de verklaringen. In sommige gevallen is het verstandig om zelf alsnog een tweede medische expertise te laten uitvoeren. Hiermee voorkomt het slachtoffer mogelijk dat een schadeclaim wordt afgewezen. Om aan te tonen dat een medische expertise niet klopt, is meestal een andere medische expertise nodig.

Bespreek uw schadevergoeding

Laat uw schade claimen door een expert. In de meeste gevallen is dit gratis. Zo krijgt u moeiteloos de schadevergoeding war u recht op heeft. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in om gebeld te worden door een letselschade behandelaar.

Bron: letselschademagazine.nl