Hoe dient u een schadeclaim in? Hoe zorgt u ervoor dat uw schadeclaim slaagt? Bekijk onze tips voor het indienen en afhandelen van een claim.

Bij een schadeclaim is belangrijk dat u bewijs verzamelt en goed inzicht heeft in de schade en de procedure. Meestal handelt een verzekeraar uw schadeclaim af. De verzekeraar wil zo weinig mogelijk betalen. U wilt een volledige letselschadevergoeding. De verzekeraar die uw tegenpartij is, heeft dus een ander belang dan u. Wees daarom voorzichtig bij de afhandeling van uw schade. Bij voorkeur schakelt u een deskundige belangenbehartiger in om uw schadeclaim af te handelen.

Bewijs schadeclaim

In Nederland geldt: wie eist bewijst. Voor een succesvolle schadeclaim is bewijs nodig. U moet bewijzen dat u schade leed, wat de omvang is van de schade die u leed en hoe de schade ontstond. Bij uw schadeclaim kan het volgende bewijs belangrijk zijn:

 • Bezoek een dokter: Bezoek uw huisarts of ga naar het ziekenhuis. Hiermee legt u vast welk letsel er ontstond en wanneer het letsel ontstond. Een verslag van het bezoek aan uw huisarts of het ziekenhuis is altijd belangrijk bewijsmateriaal.
 • Getuigenverklaringen: Noteer de gegevens van getuigen. Vraag getuigen verklaringen op te stellen. Getuigenverklaringen zijn een belangrijke bron van informatie in letselschade zaken. Getuigen verlaten een ongevalsplaats vaak snel. Spreek direct na een ongeluk de getuigen aan. Zorg dat u de contact gegevens hebt van getuigen. Vraag bovendien zo snel mogelijk na het ongeluk om een verklaring. De getuige zal zich dan het meest herinneren.
 • Foto’s: Leg alles vast op foto’s. Foto’s van schade, letsel, de verkeerssituatie, de werkplek en alle andere zaken zijn belangrijk bewijsmateriaal voor uw schadeclaim. Maak zo veel mogelijk foto’s.
 • Schadeformulier: Bij een schadeclaim na een aanrijding is het schadeformulier een belangrijk bewijsmiddel. In sommige zaken is het schadeformulier zelfs het enige bewijsmiddel. Vul het formulier volledig in. Wees zorgvuldig. Een fout op het schadeformulier is vaak niet meer te herstellen.
 • Bewijs van de schade: De eisende partij bewijst ook de omvang van de schade. U legt schade vast door het bewaren van bonnen, rekeningen, betalingsbewijzen en offertes.

Tegenpartij schadeclaim

De verzekeraar die u schadeclaim afhandelt is uw tegenpartij. Het doel van de aansprakelijk verzekeraar is om haar geld in eigen zak te houden. Wees daarom voorzichtig.

Verzekeraars nemen bij de afhandeling van een schadeclaim meestal contact op met het slachtoffer. Let op een verzekeraar kan uw verklaring tegen u gebruiken. Wees daarom altijd voorzichtig met het verstrekken van informatie aan een verzekeraar. Dit geldt ook voor medische informatie. Verstrek nooit zomaar uw volledige medische dossier. Verzekeraars grijpen alles aan om schadeclaims af te wijzen. Laat u bij voorkeur bijstaan door een professional.

Afkoopvoorstel schadeclaim

Een voorstel om uw schadeclaim af te kopen is vaak niet in uw voordeel. Wees voorzichtig met een voorstel om uw letselschade af te kopen. In veel gevallen dekt het aangeboden bedrag niet de volledige schade.

Belangenbehartiger schadeclaim

U staat sterker als u een belangenbehartiger inschakelt. Verzekeraars weten precies hoe een schadeclaim verloopt. U staat sterker als u zelf ook over deze kennis beschikt. Juridische hulp bij uw schadeclaim is vaak gratis. Uw kosten voor bijstand betaalt de aansprakelijke partij. Het inschakelen van juridische hulp is meestal gratis en altijd verstandig.

Overeenkomst

U stelt de veroorzaker van schade aansprakelijk. De tegenpartij accepteert de aansprakelijkheid. U bewijst hoeveel schade u heeft en spreekt met de verzekeraar af hoe uw claim wordt afgehandeld. Bij het vastleggen van de afspraken zijn de details belangrijk. Kunt u nog terugkomen op de afspraken als blijkt dat u meer schade heeft? Wat als uw medische situatie verslechterd? Kunt u de onderhandelingen heropenen? Wie betaalt er als de Belastingdienst aanklopt. De duivel zit vaak in de details. Zorg dat u alle afspraken over het afhandelen van uw schadeclaim begrijpt.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres