Toekomstig inkomen berekenen bij letselschade: Hoeveel zou iemand zonder verkeersongeval in de toekomst zijn gaan verdienen? Bij een verlies aan verdienvermogen is het belangrijk om vast te stellen wat iemand in de toekomst zou gaan verdienen. Deze berekening is natuurlijk bijzonder lastig. Promoties, vervolgopleidingen, carrièremogelijkheden zijn lastig te voorspellen.

Als we schade niet kunnen berekenen dan moeten we deze schatten. Dit geldt zeker voor inkomensverlies van letselschadeslachtoffers die aan het begin van hun werkende leven staan. Hoeveel inkomen iemand tot zijn pensioen misloopt, hangt immers af van het loon dat het slachtoffer mogelijk in de toekomst zou verdienen. In dit geval blijkt uit het bewijs dat het carrièrepad dat het slachtoffer beschrijft realistisch is. Doorgroeien naar de beoogde functie was mogelijk en ook een collega volgt het zelfde traject. Bij het berekenen van het verlies aan inkomen zal daarom rekening worden gehouden met de situatie waarin het slachtoffer assistent luchtverkeersleider wordt.

Toekomstig inkomen berekenen bij letselschade

Bewijs hypothetische carrière zonder letselschade

De eisen die we stellen aan het bewijs voor de toekomstige inkomsten zijn niet hoog. De rechter vindt dit redelijk, omdat de onzekerheid over de toekomst het gevolg is van het handelen van de aansprakelijke partij. De onzekerheid komt daardoor in zekere zin voor rekening van de veroorzaker van het ongeval:

‘Daarbij heeft te gelden dat over het vaststellen van een hypothetische situatie die zich zonder ongeval zou hebben voorgedaan geen zekerheid kan worden gegeven en dat er volgens vaste rechtspraak aan de bewijslast van een benadeelde bij het begroten van de schade geen strenge eisen mogen worden gesteld. Het is de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval die aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over wat in die hypothetische situatie zou zijn gebeurd.’

Hypothetische situatie zonder ongeval

Het slachtoffer ziet een toekomst voor zich als assistent luchtverkeersleider. De vraag die de rechter stelt is of dit realistisch is. Is het opleidingsniveau en het doorlopen van de selectie om assistent luchtverkeersleider te worden mogelijk voor het slachtoffer?:

‘Vervolgens is in geschil of [verzoeker] voldoende heeft aangetoond dat hij over het juiste opleidingsniveau beschikte (of zou gaan beschikken) om de functie van assistent luchtverkeersleider te kunnen (gaan) uitoefenen en of hij door de selectieprocedure zou zijn gekomen.’

Deskundige onderzoekt mogelijke carrière

De rechter benoemt een deskundige. De deskundige concludeert dat het slachtoffer door had kunnen groeien naar de functie van assistent luchtverkeersleider:

´Uit het rapport van de deskundige kan worden afgeleid verder dat het vanuit de functie die [verzoeker] voor het ongeval had wel mogelijk was om door te groeien naar de functie van assistent luchtverkeersleider, en dat een vroegere collega dit pad thans ook volgt. Hiermee heeft [verzoeker] voldoende aangetoond dat er een mogelijkheid was om vanuit zijn functie door te groeien naar de functie van assistent luchtverkeersleider en daarmee ook dat het door de selectie komen tot de mogelijkheden behoorde.´

Gratis rechtshulp bij letselschade

Gratis hulp van een letselschade advocaat? Neem contact op om uw schade voor u te laten afhandelen. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Amsterdam 6 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4224