Aanrijding plotseling remmende scooter: Een scooterrijder remt plotseling en zonder reden. Een achteropkomende scooter ziet de remmende scooter te laat en er ontstaat een aanrijding. De rechter beoordeelt in een recente uitspraak of het remmen (en keren, zonder goede verlichting) of het onvoldoende afstand bewaren, achterom kijken en niet op tijd remmen de oorzaak is van de aanrijding.

Na een aanrijding tussen twee motorvoertuigen, zoals twee scooters, kijken we naar de gemaakte verkeersfouten. De partij die een schadevergoeding claimt, moet de verkeersfouten aantonen. Ook in deze zaak hebben beide partijen een eigen verhaal. Eiser stelt dat de bestuurder voor hem zonder reden en werkend remlicht remde om te keren op de weg. De van achter aangereden bestuurder zegt dat de achteraanrijder onvoldoende afstand hield en vlak voor de aanrijding achterom keek.

Eerste hulp na een aanrijding: Deze procedure was waarschijnlijk niet nodig als de getuigen van de botsing bekend waren. Help slachtoffers van een aanrijding! De getuigen van een aanrijding verlaten de ongevalsplaats vaak snel. Meldt u als getuige bij het slachtoffer of de politie. Verzamel ook de gegevens van andere getuigen of vraag de getuigen ter plaatse te blijven.

Rijden zonder deugdelijke (achter)remlicht

De achterste bestuurder stelt dat de voorste bestuurder geen werkend remlicht had. De bestuurder zag het voertuig daarom niet remmen. Uit het politierapport en beschikbare foto’s blijkt echter niet duidelijk dat de voorste bestuurder geen werkend remlicht had. Dat de scooterrijder zonder werkend remlicht reed, komt daarom niet vast te staan.

Bijzondere manoeuvre – Keren op de weg

Keren op de weg is een zogenaamde bijzondere manoeuvre. De bestuurder die keert moet al het andere verkeer voorrang verlenen. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat de voorste bestuurder keerde. Hierbij kijkt de rechter onder andere naar de verklaringen van partijen, het schadeformulier, het politierapport en de schade aan de scooters. Dat er sprake was van keren op de weg komt daarom niet vast te staan.

Aanrijding plotseling remmende scooter
Eiser kan het keren op de weg en het ontbreken van een remlicht niet aantonen.

Onzorgvuldig rijgedrag – Remmen zonder reden

De rechter stelt vast dat de voorste scooter afremde. Het afremmen erkent de bestuurder op het schadeformulier. De weg liep rechtdoor en er was volgens de rechter geen reden om te remmen. De voorste scooter had de achterste scooter kort voor de aanrijding ingehaald. De bestuurder wist daarom dat de andere scooter achter hem reed. De rechter stelt vast dat het remmen zonder noodzaak onrechtmatig is. De remmende bestuurder is aansprakelijk.

De volgende vraag is of de achterste bestuurder ook fouten maakte. De schade die door eigen fouten ontstaat, blijft vanwege eigen schuld voor eigen rekening.

Onvoldoende afstand houden

De wet bevat zeer algemeen geformuleerde verkeersregels. De rechter stelt vast dat de achteraanrijder niet op tijd kon remmen om een aanrijding te voorkomen. Het maken van een verkeersfout staat daarom vast:

‘[de bestuurder is] kennelijk niet in staat is geweest om binnen de afstand tussen hem en [de voor hem rijdende scooter] zijn snelheid dusdanig te verminderen of anderszins uit te wijken dat hij een aanrijding kon voorkomen.’

Achterom kijken vlak voor de aanrijding

De achterste bestuurder keek achterom voor de aanrijding. Althans dit zegt de voorste bestuurder. De rechter neemt het achterom kijken aan, omdat de achterste bestuurder het niet weerspreekt. Achterom kijken draagt volgens de rechter ook bij aan het ontstaan van de aanrijding.

Drie oorzaken aanrijding

De rechter wijst drie oorzaken aan voor de aanrijding: het remmen, onvoldoende afstand houden en achterom kijken. Deze gedragingen dragen volgens de rechter in gelijke mate bij aan het ontstaan van de aanrijding. De rechter bepaalt namelijk dat de remmende bestuurder 1/3 deel van de schade veroorzaakte. De eisende achteropkomende bestuurder die onvoldoende afstand hield en achterom keek, is zelf verantwoordelijk voor 2/3 deel van de schade.

Permanent letsel is reden om de verdeling te veranderen

De achteroprijdende bestuurder kan zijn elleboog waarschijnlijk nooit meer strekken. Het letsel zal niet volledig genezen. Het 20 jarige slachtoffer moet de rest van zijn leven met de gevolgen van het ongeval leven. De rechter past daarom een billijkheidscorrectie toe. De schade wordt 50-50 tussen partijen gedeeld. Niet de bestuurder, maar de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekeraar van de bestuurder betaalt de schade. De correctie die de rechter toepast op de eerder vastgestelde verdeling van de schade, betekent in feite dat de eiser een hogere schadevergoeding krijgt, terwijl dit voor de andere bestuurder geen negatieve gevolgen heeft.

Bespreek uw aanrijding

Gratis rechtshulp na een aanrijding? Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl