Struikelen over terras: Een 66 jarige man struikelt over een parasolvoet die deel uitmaakt van een terras en breekt zijn dijbeen. Het café waarbij het terras hoort, wijst de aansprakelijkheid af. De rechtbank Rotterdam beoordeelt de aanspakelijkheid van het café voor de valpartij over het terrasmeubilair.

Wat mag er in de openbare ruimte? Wie is er aansprakelijk als iemand struikelt over een parasol, terrasstoel of een reclamebord met het dagmenu?

Schadeclaim struikelen over terras

In een rechtzaak kan de eiser verschillende gronden aanvoeren voor dezelfde eis. De schadeclaim van de gestruikelde voetganger is in dit geval gebasseerd op drie gronden:

 • Een gebrekkig opstal;
 • Gevaarzetting/onrechtmatige daad;
 • Gebrekkige roerende zaak.
Struikelen over terras

Gebrekkig opstal artikel 6: 174 BW

Een opstal is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verenigd. Bij een werk dat duurzaam met de grond is verenigd, kun je onder andere denken aan een lantaarnpaal. Deze parasol is niet duurzaam met de grond verenigd. Het terras wordt in de winter afgebroken. Een verplaatsbare parasol is geen opstal. Aansprakelijkheid op grond van artikel 6:174 BW is daarom niet aan de orde.

Gevaarzetting, onrechtmatige daad artikel 6:162 BW

De tweede grond voor de vordering is de onrechtmatige daad, omdat er sprake zou zijn van gevaarzetting. De rechter geeft eerst aan wat het afwegingskader is:

‘Bij die beoordeling dient met name in aanmerking te worden genomen in hoeverre niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid waarschijnlijk is, hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan, hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn, en in hoeverre het nemen van veiligheidsmaatregelen bezwaarlijk is.’

De rechter beschrijft welke oplettendheid we mogen verwachten van een voetganger in de binnenstad:

‘Van een wandelaar die in de zomer te voet het centrum van de stad doorkruist, mag worden verwacht dat hij er rekening mee houdt dat hij obstakels op zijn pad kan treffen zoals paaltjes, plantenbakken maar ook parasols die op een voet geplaatst zijn.’

De woorden ‘het centrum van de stad’ en ‘zomer’ geven aan dat de beoordeling afhankelijk is van tijd en plaats. In de zomer staan binnensteden vaak vol met terrassen. De kans dat iemand geen rekening houdt met een terras en struikelt, is daarom klein. De rechtbank overweegt daarnaast dat de kleur en structuur van de parasolvoet afwijkt van de rest van de tegels. De parasolvoet is daarom zichtbaar. Bovendien is er niet eerder iemand gestruikelt over het object. De rechter vindt daarom dat er geen sprake is van gevaarzetting.

Gebrekkige roerende zaak artikel 6:173 BW

De eiser basseert de schaddeclaim ook op artikel 6:173 BW. Dit artikel bepaalt dat de bezitter aansprakelijk is als schade ontstaat, omdat een roerende zaak niet voldoet aan de eisen die we daaraan mogen stellen:

Artikel 6:173 lid 1 Burgerlijk Wetboek: De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.

Geen gevaarzetting en dus niet gebrekkig

De rechtbank verwijst voor de beoordeling van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:173 BW naar haar overwegingen wat betreft gevaarzetting. De eisen die we stellen aan de eigenaren van het café en het gevaar van de parasol en de parasolvoet zijn immers al aan de orde gekomen.

Bespreek uw schade

Als u gevallen bent op straat of in een gebouw geeft het bespreken van uw schade direct inzicht in uw rechten. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl