Vakbond CNV vroeg haar door corona thuiswerkende leden een enquête in te vullen. Uit de enquête blijkt dat thuiswerken door corona veel fysieke klachten en verzuim veroorzaakt.

Bijna 2500 leden van de vakbond vulden de enquête in. De uitkomst is zorgwekkend. 41 % van de ondervraagden geeft aan sinds zij thuiswerken vaker last te hebben van schouders, armen of nek. 45 % van de ondervraagden geeft aan dat hun werkplek niet aan de arbo-eisen voldoet. CNV ziet dat het verzuim door fysieke klachten wegens thuiswerken oploopt de laatste weken. Om ziekteverzuim en schade door verzuim te voorkomen, raden wij werkgevers aan maatregelen te nemen.

Ook fysiotherapeuten behandelen meer klachten door thuiswerken. Landelijke fysiotherapeutenorganisatie KNGF bevestigt de toename van het aantal behandelingen van klachten door thuiswerken.

klachten door thuiswerken, fysieke klachten thuis werken

Zorgplicht werkgever bij thuiswerken

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat werkgevers maatregelen en aanwijzingen geven om te zorgen dat werknemers werken zonder schade op te lopen. De zorgplicht van de werkgever ziet op alle werkzaamheden. De werkgever moet ongelukken voorkomen, maar ook beroepsziektes door stress of een verkeerde werkhouding. Ook werkzaamheden buiten werktijd en thuiswerken vallen onder de zorgplicht. De zorgplicht vraagt om een actieve aanpak van de werkgever.

Uiteraard is het belang van de werkgever ook om uitval door ziekte te voorkomen. Veilig thuiswerken verlaagt het ziekteverzuim. De kosten die de werkgever maakt, verdienen zichzelf dan ook terug.

Door thuiswerken worden veel werkplekken niet gebruikt. De werkgever kan daarom bijvoorbeeld denken aan het langs brengen van ongebruikte bureaus, bureaustoelen, ergonomische toetenborden, monitors en andere hulpmiddelen bij haar werknemers thuis. Hierdoor voorkomt de werkgever kosten en voldoet zij toch aan haar zorgplicht.

Vragen en vrijblijvend overleg

Heeft u vragen over uw werkplek of hoe u als werkgever aan uw zorgplicht kunt voldoen? Neem dan contact op. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met schade van werknemers. Wij helpen u direct verder. Bel naar ons gratis nummer 0800 – 44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier. Als u uw gegevens invult, nemen wij contact met u op.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres