Beroepsziektes ontstaan door de belasting van onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden. De werkgever betaalt een schadevergoeding als de beroepsziekte niet zou zijn ontstaan zonder de werkzaamheden.

Beroepsziektes ontstaan door onveilige of ongezonde werkomstandigheden. U kunt bij beroepsziektes denken aan de gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld asbest), de fysieke gevolgen van de belasting die het werk vraagt (bijvoorbeeld RSI) en de psychische gevolgen van werk (bijvoorbeeld een burn out). Sommige beroepen hebben eigen risico’s. Denk bijvoorbeeld aan ops/schildersziekte, bakkersastma of kapperseczeem. Voor militairen, politieagenten en brandweerlieden is de kans op PTSS groot. Bij werken achter een bureau is het risico op RSI groter. Burn-out en psychische klachten komen bijna bij alle werkzaamheden voor.

Schadevergoeding beroepsziekte

Werkgevers zijn aansprakelijk voor de letselschade die ontstaat door beroepsziektes. De werknemer bewijst voor een letselschadevergoeding dat zijn ziekte/aandoening ontstond bij de uitoefening van zijn of haar werk. Bovendien is het belangrijk dat de werknemer de werkgever een verwijt kan maken. De werkgever heeft een zorgplicht. De werknemer moet veilig kunnen werken. Voor de aansprakelijkheid is van belang of de aandoening/gezondheidsschade ook zou bestaan als de werkzaamheden niet waren uitgevoerd.

Ziekten die ook in de privésfeer ontstaan

RSI en burn-out klachten ontstaan niet alleen op het werk, maar ook thuis. Bij stress klachten spelen bijna altijd ook zaken in de privé sfeer een rol. Het zal altijd lastig zijn de oorzaak van een beroepsziekte aan te wijzen. Stress klachten zijn hiervan een goed voorbeeld. Stress is nooit alleen werk gerelateerd. Ook privé omstandigheden spelen een rol bij het ontstaan van een burn-out. Om langdurige discussie te voorkomen is ervoor gekozen alleen te beoordelen of de aandoening ook was ontstaan zonder het werk.

Verschil beroepsziekte en arbeidsongeval

Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval is een ongeluk tijdens zijn werkzaamheden waarbij een werknemer verwondingen oploopt. Denk bijvoorbeeld aan uitglijden, vallen of een ongeval met een machine of scherp voorwerp. Een beroepsziekte is een ziekte die een werknemer krijgt door zijn werkzaamheden of de werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan kanker door werken met asbest of Chroom-6, of aan rsi door overbelasting. Het voornaamste tussen een beroepsziekte en een arbeidsongeval is dus dat er bij een arbeidsongeval door een plotselinge gebeurtenis letsel ontstaat. Een beroepsziekte ontstaat meestal door (langdurige) belasting door werkzaamheden of arbeidsomstandigheden.

Melden beroepsziekten Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

De arbodienst of bedrijfsarts die een beroepsziekte vast stelt, moet dit melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is een kenniscentrum. Het niet melden van een beroepsziekte is een overtreding van de Arbowet. De Inspectie SZW kan een bedrijfsarts hiervoor een boete opleggen.

Bespreek uw letsel

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres