Bestuurders en passagiers van een auto of ander voertuig met pech die een voertuig van de weg duwen zijn voetgangers. Bij een aanrijding tijdens het duwen van een auto heeft het slachtoffer daarom recht op de wettelijke bescherming van voetgangers. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechter over een aanrijding op de snelweg A28 in de provincie Groningen

Uitspraken van rechters zijn voor de rechtspraktijk van groot belang. Dit komt met name doordat de wetgever nooit volledig kan zijn. Een uitspraak over een aanrijding op de A28 tussen Hoogeveen en Groningen geeft inzicht in de beoordeling van een aanrijding na een pechgeval of ongeluk. De persoon die een auto duwt om deze naar een (verkeers)veilige plek te verplaatsen is een voetganger. Dit is een belangrijke uitspraak over een aanrijding na pech op de weg.

Bij letselschade in Groningen heeft u vaak recht op meer dan u denkt. U heeft in ieder recht op kosteloze bijstand. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Aanrijding A28 Groningen

Rob rijdt op een donkere oktober avond met Anne mee. De rit gaat over de onverlichte A28 vanuit Hoogeveen richting Groningen. Op de A28 richting Groningen krijgt de auto een klapband. Anne verliest de macht over het stuur. De auto spint en komt tegen de rijrichting in tot stilstand op de linkerrijstrook. Met de hulp van omstanders probeert Rob de auto naar de vluchtstrook te duwen. De lampen van de auto zijn uit. Rob staat in het open voorportier. Hij duwt de auto en stuurt deze. Tijdens het duwen van de stilgevallen auto rijdt een bestuurster van een Volvo Rob aan. Rob loopt hierbij ernstig letsel op.

Aanrijding A28 Groningen, aanrijding A28 Hoogeveen, A28 Hoogeveen Groningen

Voetganger of inzittende van een auto

Rob vordert een schadevergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Volvo. De zaak komt uiteindelijk bij een rechtbank terecht. De vraag is of Rob op het moment van de aanrijding op de A28 een voetganger was. De aansprakelijke verzekeraar stelt dat Rob de auto bestuurde. Dan wel dat Rob net als voor het uitstappen als passagier van de auto geldt. Alleen als Rob een voetganger is, geldt artikel 185 Wegenverkeerswet. Dit artikel beschermt voetgangers en fietsers. Als een motorvoertuig een voetganger of fietser aanrijdt betaalt de bestuurder vrijwel altijd de schade. Ook als Artikel 185 WVW luidt als volgt:

Artikel 185 lid 1 WVW: Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

De rechtbank bepaalt dat Rob inderdaad een voetganger is. Dat Rob de auto duwde en door het open portier van de auto het stuur vast had, is niet van belang. Rob komt dus een beroep toe op de bescherming van artikel 185 WVW.

Gevaarzetting door geen snelheid te minderen

De bestuurster van de Volvo is in een strafzaak bovendien veroordeeld tot een boete voor overtreding van artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit artikel verbiedt het veroorzaken van gevaar op de weg:

Artikel 5 WVW: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

De auto die Rob duwde was onverlicht. Ook de A28 tussen Hoogeveen en Groningen is ter plaatse onverlicht. De auto’s van de helpende omstanders waren wel verlicht. De bestuurster van de Volvo had daarom haar snelheid moeten aanpassen. De aanwezigheid van de verlichte auto’s was een reden om aan te nemen dat er mogelijk sprake was van een gevaarlijke situatie. De bestuurster veroorzaakte gevaar door haar snelheid niet aan de omstandigheden aan te passen.

Overmacht

De beoordeling van de aanrijding van een voetganger op de snelweg valt onder andere omstandigheden waarschijnlijk anders uit. Als een bestuurder geen enkele rekening hoeft te houden met een voetganger kan de bestuurder mogelijk een beroep doen op overmacht. De A28 tussen Hoogeveen en Groningen was ter plaatse onverlicht. De bestuurster van de Volvo moest haar snelheid aanpassen, omdat er verlichte geparkeerde auto’s langs de snelweg stonden. Zonder deze ‘waarschuwing’ voor de aanwezigheid van een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie komt de bestuurster mogelijk een beroep op overmacht toe.

Contact

Na een aanrijding of ongeluk is het fijn om inzicht te hebben in uw shcade claim. Welk bewijs legt u vast? Welke schade kunt u claimen? Bespreek uw schade vrijblijvend met een specialist. Neem contact op. Bel naar ons gratis teloonnummer 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in, zodat een specialist contact met u kan opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    *Bron: Gerechtshof Amsterdam, 21 april 2009, NL:GHAMS:2009:BJ6269.

    *Rob en Anne zijn fictieve namen.