De 50% regel en de resterende 50%: De 50% regel bepaalt dat de bestuurder van een motorrijtuig tenminste 50% (de helft) van de schade van een voetganger of fietser betaalt. Een veel gestelde vraag bij de toepassing van artikel 185 WVW is hoe de andere 50% van de schade wordt verdeeld.

Als een gemotoriseerde weggebruiker een voetganger of fietser aanrijdt betaalt de bestuurder van het motorvoertuig meestal in ieder geval 50% van de schade. Dit noemen we de 50% regel. Maar hoe verdelen we de andere 50% van de schade? Wanneer krijgt het slachtoffer meer dan de helft van de geleden schade vergoed?

De resterende 50%

Wanneer krijgt een aangereden fietser of aangereden voetganger na een aanrijding door een auto meer dan 50% van de schade vergoed? Voor de verdeling van de resterende 50% kijken we naar de aard en ernst van de gemaakte verkeersfouten. In welke mate heeft een weggebruiker bijgedragen aan het ontstaan van het ongeluk. Als vaststaat in welke mate een partij bijdroeg aan het ontstaan van de aanrijding beoordelen we of de verdeling van de schade eerlijk is.

De 50% regel en de resterende 50%, andere 50% artikel 185 WVW, 50 procent regel,

50% regel causale verdeling

Met causaliteit bedoelen we dat er een verband bestaat tussen een handeling en een gevolg. Voor de resterende 50% van de schade na de toepassing van de 50% regel kijken we naar de causale verdeling van de schade. Welke partij heeft welk deel van de schade veroorzaakt? Hiervoor kijken we naar de door de bij de aanrijding betrokken weggebruikers gemaakte verkeersfouten.

50% regel billijkheidscorrectie

Als duidelijk is in welke mate partijen hebben bijgedragen aan het ontstaan van een ongeluk kijken we of de uitkomst eerlijk is. Dit noemen we een billijkheidscorrectie. Hiervoor kijken we onder andere naar:

 • De uiteenlopende ernst en verwijtbaarheid van de gemaakte fouten;
 • De aard en ernst van het letsel;
 • Leeftijd en lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van het slachtoffer;
 • Is een partij verzekerd voor aansprakelijkheid;
 • De draagkracht van een eventuele verzekering.

We beoordelen per geval of een billijkheidscorrectie moet worden toegepast. De omstandigheden van het geval geven hierbij de doorslag.

Betriebsgefahr

Met Betriebsgefahr bedoelen we het gevaar dat verbonden is aan het gebruik van een bepaald voorwerp. Het rijden met een auto, vrachtauto of motor levert gevaar op voor andere niet gemotoriseerde weggebruikers. Wie met de auto de weg op gaat, accepteert dat dit voor anderen gevaarlijk is. Dit Betriebsgefahr ligt ten grondslag aan de 50% regel. Voor de verdeling van de resterende 50% van de schade houden we daarom geen rekening met het betriebsgefahr.

100% regel kinderen tot 14 jaar

Is het slachtoffer 13 jaar of jonger dan betaalt de bestuurder 100% van de schade tenzij het kind de aanrijding opzettelijk veroorzaakt. Verkeersdeelnemers jonger dan 14 krijgen na een aanrijding meestal dus een volledige letselschadevergoeding. Bij kinderen geldt dus niet de 50%-regel maar de 100% regel op grond van artikel 185 WVW.

Vragen over de 50% regel en de resterende 50%

Na een aanrijding volgt meestal een ingewikkelde discussie met een verzekeraar over de schuld en een mogelijke schadevergoeding. Door een letselschade specialist in te schakelen krijgt u de schadevergoeding waar u recht op heeft. Onze rechtsbijstand is in de meeste gevallen bovendien gratis. Wij sturen onze rekeningen rechtsreeks naar uw tegenpartij. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres