Aanrijding op de fiets door een auto, motor of ander voertuig: De fietser wordt in Nederland als kwetsbare verkeersdeelnemer beschermd. Bij een ongeval met letsel heeft een fietser vaak recht op een schadevergoeding.

Er gelden speciale regels bij aanrijdingen van fietsers door motorrijtuigen. Bijvoorbeeld een aanrijding van een fietser door een auto, een fietser die wordt aangereden door een scooter of brommer of een aanrijding van een fietser door een motor.

Artikel 185 Wegen Verkeerswet

Artikel 185 WVW beschermt zwakkere verkeersdeelnemers tegen sterke verkeersdeelnemers. De gedachte is dat deelnemen aan het verkeer als fietser of voetganger een groter risico meebrengt. Bestuurders van voertuigen zijn relatief veiliger.

Bel 0800-4455000 of vul het contactformulier onder aan de pagina in voor gratis en vrijblijvend advies bij letselschade.

Aanrijding fietsers jonger dan 14 jaar: 100% aansprakelijk

Bij een aanrijding van een kind jonger dan 14 jaar zal de aansprakelijke partij 100% van de door de fietser geleden schade moeten vergoeden. Dit is alleen anders als het ongeval opzettelijk is veroorzaakt. De bestuurder moet dit opzet aantonen. Opzet zal echter zeer lastig te bewijzen zijn. De bestuurder zal bij een ongeval met een kind jonger dan 14 jaar in de regel dus 100% van de schade moeten vergoeden.

Aanrijding fietser van 14 jaar of ouder: in ieder geval 50% aansprakelijk

Voor iedereen van 14 jaar of ouder geldt de zogenaamde 50% regel. De automobilist zal in ieder geval 50 % van de schade van de fietser te vergoeden. Ook als de automobilist geen verkeersfout heeft begaan, zal hij dus toch een deel van de schade van de fietser moeten vergoeden. Gedachte achter de regel is ook dat gebruikers van een voertuig verplicht verzekerd zijn.

Afhankelijk van de ernst van de verkeersfouten kan een andere verdeling van de aansprakelijkheid worden aangenomen.

Jaarlijks overlijden ongeveer 190 fietsers door een verkeersongeval. Dit is ongeveer 30 procent van het aantal verkeersdoden in Nederland. Bovendien is ongeveer 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden een fietser. Opvallend genoeg is een groot deel van de ernstig gewonden betrokken bij een eenzijdig ongeval. Bij deze ongevallen zijn dus geen andere weggebruikers betrokken.

Overmacht bij aanrijding met een fietser – geen aansprakelijkheid

De bestuurder van een voertuig die bij een verkeersongeval met een fietser betrokken is, is niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht. Om overmacht van de bestuurder aan te tonen is het volgende van belang:

  • de bestuurder heeft foutloos gereden of de door de bestuurder gemaakte fout is niet relevant voor het ontstaan van het ongeval;
  • de fouten van de andere weggebruiker zijn zo onwaarschijnlijk dat de bestuurder van het motorvoertuig hiermee geen rekening hoefde te houden.
Aanrijding fietser

Aanrijding fietser auto schadeformulier

Bij een aanrijding op de fiets door een auto, of als u een fietser aanrijdt met uw auto, zorg dan dat u het schadeformulier goed invult. Met name voor de bewijslast is het schadeformulier van groot belang.

Schadevergoeding bij aanrijding op de fiets

Als u bent aangereden tijdens het fietsen door een gemotoriseerde verkeersdeelnemer, krijgt u in veel gevallen uw schade vergoed. De te vergoeden schade bestaat uit alle kosten die u niet had hoeven maken zonder het ongeval. Naast de vergoeding van alle schadeposten wordt smartengeld toegekend. Smartengeld ziet op de immateriële schade van een ongeval, zoals geleden pijn en gederfde levensvreugde.

Aansprakelijkheid ongeval electrische fiets

Een elektrische fiets is een fiets met een elektromotor die de fietser ondersteunt bij het trappen en waarbij de fietser moet meetrappen. Als de maximale snelheid van de trapondersteuning 25 kilometer per uur is wordt dat voor de Nederlandse wet als een normale fiets gezien worden. Is meetrappen niet nodig dan is het voor de Nederlandse wet geen fiets maar een snorfiets. Een elektrische fiets met een trapondersteuning die harder gaat dan 25 kilometer per uur is voor de Nederlandse wet een snorfiets (blauwe kentekenplaat) of bromfiets (gele kentekenplaat).

In dat geval gelden er andere regels voor het bepalen van de aansprakelijkheid.

Contact

Bel 0800-4455000 of vul het onderstaande contactformulier in voor gratis en vrijblijvend advies bij letselschade.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres