Val fietser door scheur in wegdek: De wegbeheerder moet zorgen dat het wegdek van fietspaden in goede staat is. Valt een fietser door een scheur in het wegdek dan is de wegbeheerder vaak aansprakelijk voor de schade.

Of een weg gebrekkig is, is afhankelijk van de eisen die we aan de weg mogen stellen. Een groef of scheur in het wegdek van 3 cm breed is onder omstandigheden voldoende om aan te nemen dat een weg gebrekkig is. Bent u gevallen door een groef, scheur of gat in een weg of fietspad dan is het verstandig de situatie te bespreken met een deskundige. U weet dan vaak meteen of u recht heeft op een letselschadevergoeding.

Aansprakelijkheid val fietser door scheur in wegdek

De eigenaar van een opstal is aansprakelijk voor de schade die een gebrekkig opstal veroorzaakt. Een weg of fietspad is een opstal. Als een weg gebrekkig is, de weg voldoet niet aan de eisen die we daaraan mogen stellen in de gegeven omstandigheden, dan is de wegbeheerder aansprakelijk voor de schade die door de gebrekkige weg ontstaat. De wegbeheerder is meestal een gemeente. Valt een fietser door een scheur in het wegdek dan is de gemeente dus meestal aansprakelijk voor de schade.

Val fietser door scheur in wegdek, aansprakelijkheid val fietser door scheur in wegdek, val fiets gebrekkig wegdek
Groeven, gaten en scheuren in het wegdek zijn gevaarlijk voor fietsers. Valt een fietser door een gebrekkige weg dan is de wegbeheerder aansprakelijk voor de schade.

CROW richtlijnen

Voor de vraag of een weg goed is onderhouden kijken we naar de zogenaamde CROW richtlijnen. CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. De richtlijnen van CROW bevatten aanwijzingen voor het aanleggen en onderhouden van wegen. De CROW richtlijnen zijn geen wetten, maar rechters toetsen wel regelmatig aan de CROW richtlijnen. Ook als een fietser valt door een slecht wegdek toetsen we aan de CROW richtlijnen.

Verkeersongevallen deskundige

Voor het beantwoorden van de vraag of een weg gebrekkig is, kan een verkeersongevallen deskundige worden ingeschakeld. Deze deskundig toetst aan de hand van de CROW richtlijnen of een weg gebrekkig is. Onze specialisten kunnen u adviseren of het verstandig is om een deskundig in te schakelen voor het beoordelen van de gebrekkigheid van een weg.

Leg bewijs vast

Als u valt door een gevaarlijke situatie op de weg zoals een slecht wegdek of een gat of scheur in het wegdek leg de gevaarlijke situatie dan zo goed mogelijk vast door het maken van foto’s. Dit voorkomt dat de aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld door een gebrek aan bewijs. Maak de foto’s zo snel mogelijk na het ongeval. Uw val kan reden zijn voor de gemeente om het wegdek bij te werken/te onderhouden.

Leg ook namen en contactgegevens van getuigen vast. De eiser van een schadevergoeding moet aantonen hoe het ongeluk is ontstaan. Als u van de fiets bent gevallen door een groef, scheur of gat in het wegdek is het in sommige gevallen noodzakelijk om aan te tonen dat het gebrek aan de weg uw val veroorzaakte.

Eigen schuld val door scheur in wegdek

Bij de beoordeling van aansprakelijkheid kijken we ook altijd naar het gedrag van het slachtoffer. Als een fietser onvoorzichtig is of onvoldoende oplet, betaalt de wegbeheerder mogelijk maar een deel van de schade. In dat geval heeft de gevallen fietser eigen schuld. De schade die door eigen schuld ontstaat, wordt niet vergoed.

Overleg val fietser scheur wegdek

Door een val met de fiets vanwege een slechtwegdek kan veel letselschade ontstaan. Het bezoeken van onze website is een goede eerste stap naar een rechtvaardige schadevergoeding. Onze specialisten kunnen uw schade meestal gratis voor u claimen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres