Uit ongevallencijfers over 2020 blijkt dat het aantal ongevallen door corona en de lockdown is afgenomen met 23%. Deze daling in we niet terug in het aantal verkeersongevallen met gewonden (11,2% minder) en het aantal dodelijke verkeersongevallen (10,1 % afname).

Het is dus minder druk in het verkeer. In het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers zien we niet dezelfde daling. Voetgangers, fietsers, e-bikers en bromfietsers lijken nauwelijks te profiteren van de afgenomen verkeersdrukte. De afname van verkeer betekent namelijk niet een afname van weggebruikers die gewond raken of overlijden als gevolg van een verkeersongeluk.

Verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden was in 2020 met 610 het laagst sinds 2015. Het aantral verkeerdoden is door corona dus wel degelijk afgenomen. De daling die we zien in het aantal weggebruikers zien we echter niet direct terug in het aantal verkeersdoden. Onder de slachtoffers waren 229 fietsers. Dit is het hoogste aantal in 25 jaar.

Minder verkeer meer letsel, Verkeersongevallen corona

Verkeersongevallen corona

Een oorzaak voor het toegenomen gevaar is dat er harder wordt gereden. Hierdoor ontstaat bij aanrijdingen reletief gezien vaker letsel. Het hardrijden zagen we met name tijdens de eerste lock down. Doordat er minder verkeer was, gingen mensen harder rijden. Tijdens de tweede lock down bleef het relatief druk op de weg. Tijdens de tweede lock down zagen we daarom niet dat er harder werd gereden.

Zoom zombie

Een ander nieuw fenomeen zijn zogenaamde zoom zombies of zoom vermoeidheid. Met een zoom zombie bedoelen we de afname van concentratie in het verkeer door vermoeidheid na een online vergadering. Zoom is een online vergader programma. Uiteraard is het ‘moe’ worden van online vergaderen niet in verschijnsel dat alleen bij Zoom optreedt. Vergaderen via Microsoft Teams of een ander programma heeft uiteraard dezelfde gevolgen. De belasting van online vergaderen is blijkbaar groot. De (cognitieve) belasting van online vergaderen, veel schermtijd en weinig beweging zorgt voor afname van de concentratie tijdens het rijden. Ook het toegenomen thuiswerken en online vergaderen heeft dus invloed op het aantal verkeersongevallen in corona tijd.

Bron: AD

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres