Op 20 april 2021 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Uitbreiding slachtofferrechten. De Wet uitbreiding slachtoffer rechten versterkt de positie van slachtoffers in het strafproces.

Hijink advocaten claimt letselschade namens slachtoffers. Vergoeding van schade en kosten beperkt de invloed van letsel op het leven van het slachtoffer. Als de financiële en administratieve gevolgen van letsel goed zijn geregeld, kan het slachtoffer zich hopelijk richten op het herstel. Naast de afhandeling een schadeclaim bij de burgerlijk rechter of door middel van een overeenkomst, speelt ook het strafrecht een rol bij letselschade. In de zitting bij een strafrechter kunnen slachtoffer en nabestaanden gebruik maken van het spreekrecht. Dit helpt onder andere bij de verwerking en acceptatie. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de rol van het slachtoffer in het strafproces. De Wet uitbreiding slachtoffer rechten is hiervan een uitwerking.

Wet uitbreiding slachtoffer rechten

Wijzigingen spreekrecht

De Wet uitbreiding slachtoffer rechten bevat de volgende wijzigingen:

  • De kring van spreekgerechtigden wordt uitgebreid met de stief familie van het slachtoffer;
  • Het slachtoffer krijgt ook spreekrecht bij een zitting over het wijzigen of opheffen van bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld een contact- of locatieverbod);
  • Het slachtoffer en nabestaanden krijgen ook spreekrecht tijdens een tbs-verlengingszittingen;
  • De wetswijziging bepaalt dat slachtoffer en nabestaanden voortaan gebruik maken van hun spreekrecht voorafgaand aan het requisitoir van de officier van justitie. Voorheen bepaalde een rechter zelf wanneer van het spreekrecht gebruik kon worden gemaakt. De nieuwe wet geeft het spreekrecht een vaste plaats in het strafproces ;
  • De verdachte van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven krijgt een verschijningsplicht als het slachtoffer of de nabestaanden willen dat de verdachte aanwezig is als zij gebruik maken van hun spreekrecht.

Nadelen spreekrecht

De uitbreiding van het spreekrecht met de aanname van de Wet uitbreiding slachtoffer rechten is een goede ontwikkeling. Het bijwonen van een strafzitting is voor slachtoffers en nabestaanden helaas niet altijd een positieve ervaring. Bijvoorbeeld als er onvoldoende bewijs is en de verdachte wordt vrijgesproken of als de verdachte geen berouw toont of de verantwoordelijkheid afschuift. Wij adviseren u dan ook om goed na te denken over de mogelijkheid om gebruik te maken van uw spreekrecht in een strafzaak.