Predispositie betekent dat een persoon een bovengemiddelde aanleg of kwetsbaarheid heeft voor bepaalde ziektes of klachten. De kans dat deze aandoeningen zich voordoen bij het slachtoffer is groter dan normaal. In de letselschadepraktijk speelt predispositie een grote rol.

Predispositie, dat ook wel genetische of erfelijke aanleg wordt genoemd, is een medisch begrip, maar speelt een belangrijke rol in de juridische letselschadepraktijk. Predispositie wordt vaak door verzekeraars tegengeworpen aan een letselschadeslachtoffer. Bepaalde klachten zouden volgens de verzekeraar ook zonder het ongeval zijn ontstaan. De verzekeraar weigert vervolgens bepaalde schadeposten te vergoeden. Medisch en juridisch kan de beoordeling of er bij letselschade sprake is van predispositie erg ingewikkeld zijn. Door de bijstand van een letselschadespecialist wapent u zich in de strijd tegen een aansprakelijke verzekeraar.

Predispositie letselschade

Bij de vergoeding van letselschade is het causaal verband tussen het ongeval en de (letsel)schade van belang. Alleen schade die het rechtstreeks gevolg is van het ongeval, en het handelen van de aansprakelijke partij, komt voor vergoeding in aanmerking. De aansprakelijke partij moet aantonen dat bepaalde klachten ook zonder het ongeval zouden zijn ontstaan. Hiervoor kan een medisch deskundige om een oordeel worden gevraagd.

Bij het berekenen van de schade van een ongeval komt predispositie aan de orde. In het Nederlandse recht wordt aangenomen dat de aansprakelijke partij het slachtoffer moet nemen zoals hij is. Voor zover er predispositie bestaat, is de veroorzaker wel gewoon aansprakelijk voor het letsel en de schade. De letselschadevergoeding kan wel lager uitvallen. Bij de berekening van letselschade wordt gekeken naar de (hypothetische) situatie zonder ongeval. Als wordt aangenomen dat bepaalde klachten op een bepaalde leeftijd ook zonder het ongeval zouden ontstaan, wordt hiermee rekening gehouden in de berekening.

predispositie, predispositie letselschade, wat is predispositie, predispositie en pre-existentie

Bij het berekenen van een verlies aan inkomen ontstaat een groot verschil als het inkomen tot de pensioensleeftijd of tot de 50 ste verjaardag wordt berekend. Als wordt aangenomen dat er sprake is van predispositie waardoor arbeidsongeschiktheid op enig moment zou ontstaan, valt een letselschadevergoeding daarom aanzienlijk lager uit. Het al dan niet aannemen van predispositie van klachten kan dan ook grote gevolgen hebben.

Bij letselschade staat u vaak tegenover een verzekeraar. In de juridische procedure zijn medisch oordelen belangrijk. Juridische hulp bij letselschade is in de meeste gevallen kosteloos. Een letselschadespecialist helpt u ook om de medische vragen in een letselschadezaak te beantwoorden. Bijvoorbeeld door een medisch deskundige om een medische expertise te vragen.

Predispositie en pre-existentie

Naast klachten waarvoor een bepaald persoon aanleg kan hebben zijn er ook klachten die een persoon al voor een ongeval had. In dat geval spreken we van pre-existente klachten.

Overleg en advies

Bij letselschade is juridische bijstand op grond van de wet een deel van uw schade. De kosten van een letselschadespecialist worden rechtstreeks in rekening gebracht bij een aansprakelijke partij. Wapen u tegen een verzekeraar door een lestelschadespecialist in te schakelen. Voor vragen, advies of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 0800-4455000. Ook voor vragen over onze dienstverlening staan we u graag te woord.

Relevante informatie

Letselschade advocaat|Whiplash letsel|Smartengeld

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres