Een medische expertise letselschade: Bij een medische behandeling wordt veel informatie vastgelegd. Voor een letselschadeclaim kan een oordeel over een specifieke medisch vraagstuk noodzakelijk zijn.

Een medische expertise kan eenzijdig door een betrokkene worden aangevraagd. Ook kunnen partijen gezamenlijk een medische expertise vragen aan een medisch deskundige.

Wat staat er in een medische expertise

De medische expertise heeft meestal een specifiek onderwerp. Door de medische expertise kunnen partijen duidelijkheid krijgen over de letselschadeafhandeling. Een veel gestelde vraag is bijvoorbeeld of bepaald letsel door een bepaald ongeval is ontstaan.

Blokkeringsrecht en correctierecht

Het correctierecht van een letselslachtoffer voor gegevens in zijn medisch dossier voortvloeit uit artikel 36 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin staat dat het slachtoffer met letselschade die de medische expertise ondergaat het recht heeft om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, niet terzake dienend zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt worden.

Ook in artikel 7.12 van de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage 2008 (Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR)), in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een soortgelijk correctierecht opgenomen.

Medische expertise bij letselschade

Heeft u door een ongeluk letselschade opgelopen en wordt u onderworpen aan een specialistisch of expertise onderzoek? Zorg tijdens het letselschadezaak altijd voor letseladvies van een ervaren schadeletsel advocaat of letselschadespecialist. Bel voor een vrijblijvend gesprek 0800-4455000 of vul het contactformulier in.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres