Een medische expertise bij letselschade is een oordeel van een medisch deksundige dat van belang is voor het recht op een letselschadevergoeding. Door een medische expertise op te laten stellen kan bij een letselschadeclaim een oordeel worden gevraagd over een specifiek medisch vraagstuk.

Een medische expertise kan eenzijdig door een betrokkene worden aangevraagd. Ook kunnen partijen gezamenlijk een medische expertise vragen aan een medisch deskundige.

Wat staat er in een medische expertise

De medische expertise heeft meestal een specifiek onderwerp. Door de medische expertise kunnen partijen duidelijkheid krijgen over de letselschade afhandeling. Een veel gestelde vraag is bijvoorbeeld of bepaald letsel door een bepaald ongeval is ontstaan. Dit noemen we causaal verband. Voorafgaand aan een expertise stellen partijen samen de vragen vast die het onderzoek moet beantwoorden. Ook kan een partij eenzijdig een expertise vragen over een bepaald punt om het krijgen van een letselschadevergoeding te bevorderen of juist om aansprakelijkheid af te wijzen.

Blokkeringsrecht en correctierecht

Het correctierecht van een letselslachtoffer voor gegevens in zijn medisch dossier staat in artikel 36 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin staat dat het slachtoffer met letselschade die de medische expertise ondergaat het recht heeft om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, niet terzake dienend zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt worden.

Ook in artikel 7.12 van de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage 2008 (Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR)), in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een soortgelijk correctierecht opgenomen.

Medische expertise bij letselschade

Heeft u door een ongeluk letselschade opgelopen en wordt u onderworpen aan een specialistisch of expertise onderzoek? Zorg tijdens het letselschadezaak altijd voor bijstand van een ervaren schade specialist. Bel voor een vrijblijvend gesprek 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres