Pre-existentie en pre-existente klachten: Bij Letselschade moet de aansprakelijke partij schade vergoeden die het directe gevolg is van het veroorzaakte ongeval. Als klachten al bestonden voor het ongeval spreken we over pre-existente klachten.

Als u letselschade oploopt, wordt uw medische voorgeschiedenis bekeken. Hieruit kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat bepaalde klachten al bestonden voor een ongeval. In dat geval is er sprake van pre-existentie.

Verzekeraars proberen vaak zo min mogelijk schade uit te keren. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af, omdat de klachten al voor het ongeval zouden bestaan. De verzkeraar neemt dan het standpunt in dat uw klachten pre-existent zijn. Door een letselschadespecialist te raadplegen wapent u zich tegen een aansprakelijke verzekeraar.

Pre-existentie betekenis

Pre-existentie betekent dat klachten al bestonden voor een ongeval. Met een beroep op pre-existentie kan een aansprakelijke partij aansprakelijkheid voor de al bestaande klachten afwijzen. Als pre existentie wordt aangenomen wordt dus aangenomen dat er geen causaal verband bestaat tussen de klachten en het ongeval. Er bestaat in dat geval geen recht op een schadevergoeding voor de klachten die al bestonden voor het ongeval.

Pre existente klachten

Als uw klachten worden afgedaan als pre-existente klachten is overleg met een lestelschadespecialist verstandig. Zo weet u of het standpunt van de wederpartij klopt en hoe u dit standpunt kunt weerleggen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een medische expertise de aangewezen weg zijn.

pre existente klachten, preexistentie, betekenis pre existensie, wat is pre existentie, preexistente klacht

Bewijslast pre-existente klachten

De bewijslast voor het causaal verband tussen schade en ongeval ligt bij de eisende partij. Het letselschade slachtoffer moet dus aantonen dat de schade die hij claimt het gevolg is van het ongeval. Het letselschadeslachtoffer heeft dus de bewijslast dat klachten niet pre-existent zijn. Het letselschade slachtoffer moet aantonen dat:

  • de klachten voor het ongeval nog niet bestonden;
  • en dat er geen alternatieve oorzaak voor de klachten is.

Schuldloze derde regeling bij pre-existentie

Als een letselschadeslachtoffer een tweede ongeval overkomt, ontstaat er een probleem bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Welk letsel is veroorzaakt door het eerste ongeval en welk letsel door het tweede.

Om te voorkomen dat een lestelschadeslachtoffer ‘klem’ komt te zitten tussen twee verzekeraars kan er in dat geval een regelend verzekeraar worden aangewezen. De regelend verzekeraar vergoedt de volledige schade. Zodra de aansprakelijkheid duidelijk is, regelen de verzekeraars onderling de schadeafhandeling. Op de regeling kan alleen een beroep worden gedaan als er bij beide ongevallen een aansprakelijke partij en verzekeraar is.

Pre-existentie en predispositie

Twee termen die vaak gezamenlijk worden gebruikt zijn pre-existentie en predispositie. Het is echter belangrijk een goed onderscheid te maken. Bij pre-existentie bestonden de klachten al voor het ongeval. Bij predispositie ontstaan de klachten door het ongeval, maar was er voor het ongeval al sprake van aanleg voor bepaalde klachten.

Vrijblijvend advies

Of klachten pre-existent zijn kan van groot belang zijn voor de letselschadevergoeding. Het uit te keren bedrag zal lager zijn als de klachten al bestonden voor het ongeval. Heeft u vragen over een lestelschadezaak bel dan 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier. Ook voor vragen over onze dienstverlening staan we u graag te woord.

Relevante informatie

Causaal verband|Letselschadevergoeding|Smartengeld

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres