Rol medisch adviseur bij letselschade: In vrijwel iedere letselschadezaak wordt de medisch adviseur om advies gevraagd. Maar wat is de rol van een medische adviseur bij letselschade.

In een letselschadezaak zijn er twee partijen, het slachtoffer die de letselschade claimt en de aansprakelijke partij die is gehouden een letselschadevergoeding te betalen.

Vaak wordt in de letselschadezaak door beide partijen een ‘eigen’ medisch adviseur ingeschakeld. De medisch adviseur beoordeelt de aard en de ernst van het letsel. De medische adviseurs van partijen kunnen verschillende visies hebben op een zaak. Zoals vaak kan medische informatie bij letsel op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Ook kan er een forse discussie ontstaan over de gevolgen van de letsels in de toekomst en de vraag of het letsel nog wel een gevolg is van het ongeval. Dit laatste wordt genoemd het causaal of oorzakelijk verband met het ongeval.

Medisch adviseur letselschade

Medische expertise bij letselschade

Vaak is het zo dat partijen er uiteindelijk wel uit komen. Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de aard en de ernst van het letsel kan een medische expertise voorgesteld worden.

Het doel van een medische expertise bij letsel is het krijgen van inzicht in de ongevalsletsels. Kortom welke lichamelijke en/of geestelijke letsels zijn veroorzaakt door het ongeluk, tot welke beperkingen leiden die en wat is er in de toekomst nog te verwachten aan herstel of verslechtering. Ook kan een medische expertise duidelijkheid bieden over een verdere behandelingstraject en de mogelijkheden tot re-integratie.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Bel voor vrijblijvend en kosteloos overleg met een letselschadedeskundige 0800-44 55 000 of vul het contactformulier onder aan de pagina in.

Medisch specialist

Het medische onderzoek wordt gedaan door een specialist op een bepaald vakgebied: vaak een orthopeed, neuroloog, neuropsycholoog of psychiater.

Het onderzoek naar de letsels, beperkingen en het verband met het ongeval gebeurt aan de hand van door partijen gestelde vragen. Meestal wordt als basis een standaard vraagstelling gebruikt aangevuld met specifieke (juridische) vragen. Als beide partijen zich kunnen vinden in de vraagstelling en de aan te wijzen medisch expert, wordt het traject gestart.

De medisch expert beschikt over een uitgebreid medisch dossier en kan zelf onderzoek verrichten. In de regel wordt u uitgenodigd door de expert voor een gesprek en een onderzoek. De specialist rapporteert hierover naar beide partijen.

Uitkomst medische expertise

Omdat meestal de expertise wordt opgestart met instemming van beide partijen, wordt er vanuit gegaan dat de uitkomst bindend is voor partijen. Als een van de partijen het niet eens is met de uitkomst van de medische expertise, zal deze moeten aantonen dat de medisch specialist duidelijk tot een onjuiste uitkomst kwam. Er dient in dat geval dus een contra-expertise te worden opgesteld.

Advies bij medische expertise

Het expertise traject vindt meestal plaats nadat een medisch eindstadium in ontstaan. Omdat het een belangrijk rapport is voor de afwikkeling van de letselschadeclaim, adviseren wij u altijd een letselschadespecialist te raadplegen. Dit geldt voor het starten van de medische expertise maar ook de fase van beoordelen van het expertise rapport, eventuele aanvullende vragen en het opstellen van de (slot)schadestaat.

Correctierecht en blokkeringsrecht bij expertise na letsel

Bij veel letselschadeclaims wordt het slachtoffer onderworpen aan een zogenaamde expertise. De expertise is bedoeld om in kaart te breng wat de aard en de ernst van het letsel is, de vraag of er een causale relatie is met het ongeval, maar ook wat de toekomst verwachting is als het gaat over verbetering of verslechtering van het letsel, c.q. afname of toename van ongevalsklachten. De medisch adviseur dient het slachtoffer in staat te stellen de expertise te corrigeren. Het slachtoffer met letsel kan het rapport afkeuren op feitelijkheden. Dit noemt men het correctierecht en blokkeringsrecht.

Advies bij expertise na letsel

Heeft u letselschade opgelopen of wordt u onderworpen aan een expertise en heeft u daar vragen over? Bel voor advies en hulp 0800-44 55 000 of vul het contactformulier in.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres