Vanaf juli 2022 krijgen mensen die ziek zijn door het werken met gevaarlijke stoffen waarschijnlijk een vergoeding van een speciaal fonds. Voor de tegemoetkomingen aan slachtoffers van werken met schadelijke stoffen is € 62,5 miljoen toegezegd.

Het fonds is een reactie op het rapport van de commissie-Heerts ‘Stof tot nadenken’. De commissie onderzocht de hulpverlening aan slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In de praktijk blijkt een schadevergoeding krijgen voor een ziekte die ontstaat door werken met schadelijke stoffen zeer lastig. De wetgever stelt daarom een tegemoetkomingsregeling op.

Voor de financiering van het fonds wordt de werkgeverspremie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (AoF) verhoogd. De bedoeling is dat vanaf juli 2022 een beroep kan worden gedaan op het fonds. De verwachting is dat het fonds jaarlijks maximaal 2.500 tegemoetkomingen betaalt.

Schadefonds beroepsziekte werken met schadelijke stoffen

Stoffen-gerelateerde beroepsziekten

Oud Minister Bruno Bruins is aangesteld om een lijst op te stellen van beroepsziektes die gerelateerd zijn aan werken met gevaarlijke stoffen. Ook wel “stoffen-gerelateerde beroepsziekten” genoemd. Aangezien de lijst een belangrijke rol zal spelen bij de uitkeringen door het fonds is plaatsing van een beroepsziekte op de lijst van groot belang.

Tegemoetkomingsregeling werken met schadelijke stoffen

De term tegemoetkomingsregeling geeft al aan dat het fonds waarschijnlijk niet alle schade betaalt van slachtoffers. Het is voor slachtoffers van een beroepsziekte altijd verstandig om een mogelijke schadeclaim te bespreken met een deskundige. Bel voor vragen en vrijblijvend overleg naar 0800-445000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier als uw wilt dat wij contact met u opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres