Een tak boven een opstaplocatie van een fluisterboot breekt af. De tak valt op een wachtende vrouw. De vrouw loopt door de vallende tak ernstig letsel op. De gemeente, eigenaar van de boom, betaalt de letselschade van de vrouw.

De vrouw stelt de gemeente (Zutphen) aansprakelijk voor het letsel dat zij oploopt door de vallende tak. De gemeente is namelijk eigenaar van de boom. Het betreft een kastanjeboom. Een grote hoofdtak van de boom breekt af op het moment dat de vrouw op de fluisterboot wacht bij de opstaplocatie. De vrouw stelt dat de gemeente haar schade moet betalen wegens een onrechtmatige daad. Bij de beoordeling van de schadeclaim toetst het Hof Arnhem Leeuwarden of er sprake is van gevaarzetting aan de hand van de kelderluik criteria:

 • Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht wordt genomen;
 • Wat is de kans dat uit de onoplettendheid en onvoorzichtigheid een ongeval ontstaat;
 • Wat is de ernst van de te verwachten gevolgen;
 • Hoe bezwaarlijk is het nemen van maatregelen die het ongeval hadden kunnen voorkomen.
letsel door vallende tak

Beoordeling aansprakelijkheid voor vallende tak

De betreffende boom is al enige tijd in beeld bij de gemeente. De tak breekt af in juli. In mei is de boom onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de boom gekapt moet worden. De gemeente plaatst de boom op de kaplijst voor het najaar van 2015. Voordat de boom gekapt wordt, breekt de tak af en veroorzaakt letsel.

Het hof vindt dat veiligheidsmaatregelen van de gemeente vereist waren. Dat de boom in slechte staat verkeerde was bekend. De boom stond op een drukke publieke locatie. Voor de mensen die onder de boom doorlopen of daar wachten is niet duidelijk dat de boom verzwakt is. Dat onder de boom doorlopen of wachten gevaarlijk is, kunnen zij niet weten. Het gevaar van een omvallende boom of een vallende tak is bovendien groot. Dit blijkt ook uit het ernstige verwondingen die de vrouw oploopt door de vallende tak.

Het hof stelt op grond van het bovenstaande dat de gemeente meer onderzoek had moeten doen naar de staat van de boom. Bovendien had de gemeente veiligheidsmaatregelen moeten nemen. De gemeente handelde daarom onrechtmatig en moet de schade betalen.

Letsel door afgebroken tak

De tak viel, in het hierboven besproken geval, van de boom op een windstille dag. Bij harde wind speelt eigen schuld mogelijk eerder een rol. Bij harde wind breken takken soms af. Ook gezonde takken. Wandelen in een bos of onder een boom wachten, brengt bij harde wind een risico mee. Dit mag ook als bekend worden aangenomen. Wie het bos in gaat bij storm neemt een risico. Bij andere weersomstandigheden was de afweging daarom mogelijk anders uitgevallen. Ook is van belang dat de betreffende boom op een drukke plek stond. Bij gevaarlijke situaties is altijd belangrijk wat de kans is op letsel.

Particuliere bomen

Ook veel particulieren zijn de eigenaar van een boom. Als een boom omvalt of een tak afbreekt, is de particulier eigenaar soms aansprakelijk. Daarbij kan van belang zijn of duidelijk zichtbaar is wat de gezondheidstoestand van de boom is. Uit de hierboven besproken uitspraak blijkt immers duidelijk dat de bekendheid van de gemeente met de slechte staat van de boom reden is om de aansprakelijkheid vast te stellen.

Schade vergoeding

Uw schade bespreken met een specialist betekent dat u direct weet waar u staat. Onze juridische bijstand is bovendien meestal gratis. De aansprakelijke partij betaalt onze kosten. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier. Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Gerechtshof Arnhem –Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2020:3428