Vallen op het werk: Als een werknemer op het werk struikelt, uitglijdt en/of valt is de werkgever soms aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Voor de beoordeling is van belang of de werkgever een verwijt kan worden gemaakt.

Er ontstaat regelmatig letselschade door een arbeidsongeval als een werknemer valt, struikelt of uitglijdt op het werk.

Voorbeelden vallen op het werk

Voorbeelden van valpartijen waarvoor de werkgever aansprakelijk kan zijn, zijn bijvoorbeeld een val door:

 • het ontbreken van anti-slip tegels;
 • vocht, vet of olie op de vloer van een fabriekshal, een laadplatform of op een andere werkplek;
 • onvoldoende anti-slip strippen op een trap;
 • onvoldoende strooien of sneeuwschuiven bij gladheid (bijvoorbeeld op de parkeerplaats, voor een ingang of op een bouwplaats);
 • als de werkgever geen veiligheidsschoenen met anti-slip zolen of andere veiligheidsmiddelen beschikbaar stelt die uitglijden en vallen kunnen voorkomen;
 • rondslingerende gereedschap of andere voorwerpen die op de vloer zijn geplaatst;
 • een gat of uitsparing in de vloer waarbij geen waarschuwing is aangebracht;
 • een gat tussen een laadklep en een laadplatform.
Vallen op het werk, gevallen op het werk, uitglijden op het werk, val op werk

Beoordeling aansprakelijkheid val op het werk

Voor de beoordeling van een val op het werk is belangrijk of er sprake is van gevaarzetting en of de werkgever alle mogelijke maatregelen heeft genomen om een veilige werkplek te creëren. De werkgever is niet aansprakelijk als er sprake is van een zogenaamde ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit betekent dat de werkgever geen verwijt kan worden gemaakt. Daarbij zijn ook van belang de door de werkgever gegeven instructies, de veiligheidsmiddelen die de werkgever beschikbaar stelt en de veiligheidsmaatregelen die de werkgever neemt. Ook is belangrijk hoe groot de kans op een valpartij is op een bepaalde plaats en hoe groot de kans is dat hierbij (ernstig) letsel ontstaat. Daarnaast kunnen de volgende vragen belangrijk zijn:

 • Is de werknemer goed voorgelicht over en gewaarschuwd voor gevaren?
 • Heeft de werknemer de veiligheidsvoorschriften nageleefd?
 • Is er door de werkgever toezicht gehouden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften en de veiligheid van de werkplek?

De beoordeling van aansprakelijkheid ziet altijd specifiek op een bepaald geval. Om meer inzicht te krijgen in uw schadeclaim neemt u contact op om uw zaak te bespreken met een van onze specialisten.

Voorbeelden beoordeling arbeidsongeval door val

Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal schadeclaims waarbij een werknemer een werkgever aansprakelijk stelt voor letselschade door een vallen, struikelen of uitglijden op het werk.

Werknemer gevallen in laadbak hoogwerker

Bij reparatiewerkzaamheden met een hoogwerker komt een werknemer ten val. Tijdens het werken in de laadbak struikelt hij over een boormachine die op de grond van de laadbak ligt. Bij het struikelen over de boormachine loopt de werknemer knieletsel op. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk. De rechtbank veroordeelt de werkgever tot het betalen van de schade. De laadbak van de hoogwerker beschikte niet over een mogelijkheid om de boormachine veilig weg te leggen. Er was daarom geen andere mogelijkheid dan de boormachine op de vloer van de laadbak te leggen. De hoogwerker is daarom een onvoldoende veilige werkplek. De werkgever heeft niet aan zijn zorgplicht voldaan en betaalt de schade die door het struikelen ontstond.

Bron

Werknemer valt over gevallen keukenapparatuur

Een goed voorbeeld is een recente uitspraak over een valpartij in de keuken van een cateringbedrijf. Een kok haalt een rekje uit een hete oven. Hierbij valt een ander rekje op de grond. De kok legt het rekje in zijn handen weg om het rekje dat op de grond ligt op te rapen. Op dat moment komt een medewerkster vanuit de spoelkeuken de warme keuken binnen. De medewerkster valt over het rekje en raakt gewond. De rechters stelt vast dat de kok niet anders had kunnen handelen. Er is daarom sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De werkgever is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de val in de keuken.

Bron

Werknemer struikelt over kabelgoot

Een werknemer rookt in de pauze buiten een sigaret. Als de man terug loopt naar zijn werkplek struikelt hij over een kabelgoot. De goot is 10 cm diep. Bij de val breekt de man zijn pols. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij de valpartij. De werkgever had een waarschuwing kunnen aanbrengen of de goot kunnen voorzien van een duidelijk zichtbare markering. Hierbij is ook van belang dat de werkgever wist dat veel werknemers daar liepen en dus het gootje passeerden. De werkgever heeft daarom niet aan zijn zorgplicht voldaan.

Bron

Werknemer valt van trap

Een werknemer sluit een nooduitgang. De nooduitgang is alleen bereikbaar via een trap van twee treden. Als de man na het sluiten van de deur het trapje afloopt, struikelt en valt hij. De werknemer loopt letsel op bij de val en stelt de werkgever aansprakelijk. Het trapje dat bestaat uit twee treden voldoet aan het Bouwbesluit. Het trapje werd ook regelmatig zonder problemen gebruikt. Ook door de werknemer die bij de val van het trapje verwondingen opliep. De rechter concludeert daarom dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en wijst de vordering af.

Bron

Werknemer glijdt uit op natte vloer

Een werkneemster van een schoonmaak bedrijf glijdt uit tijdens haar werk en loopt letsel op aan haar onderrug en been. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor het letsel dat ze door het uitglijden opliep. De vrouw droeg tijdens haar schoonmaakwerk slippers. De werkgever had nadrukkelijke instructies gegeven over schoeisel. Deze instructies maakten ook deel uit van een cursus waaraan de vrouw deelnam. Als de werkgever vaststelde dat werknemers niet de juiste schoenen droegen, stuurde de werkgever werknemers naar huis. De rechter oordeelt dat de werkgever hiermee aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever is niet aansprakelijk voor het letsel dat de vrouw door het uitglijden opliep.

Bron

Schadevergoeding val op het werk

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade die door het vallen, uitglijden of struikelen ontstaat. Als de werkgever voor 100% aansprakelijk is, betaalt de werkgever alle schade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemist inkomen, medische kosten, reis- en parkeerkosten, hulp in de huishouding en alle andere mogelijke kosten.

De schadevergoeding bestaat ook uit smartengeld. Dit is een vergoeding voor pijn, leed en afname van levensplezier. Dit noemen we de immateriële schade van het ongeval. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de impact die het letsel op het leven van het slachtoffer heeft.

Gevallen op het werk?

Bent u gevallen op het werk? Het beoordelen van aansprakelijkheid is niet altijd gemakkelijk. Bovendien moet u de aansprakelijkheid afdwingen bij een verzekeraar. Daarnaast wilt u de band met uw werkgever goed houden en is er de juridische en administratieve rompslomp. Wij bieden in veel gevallen gratis juridische bijstand. Zo krijgt u kosteloos de schadevergoeding waar u recht op heeft. Neem contact op om uw schade en uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres