Na een bedrijfsongeval heeft een werknemer met letsel recht op smartengeld. De hoogte van het smartengeld na een bedrijfsongeval is onder andere afhankelijk van de ernst van het letsel en de duur van het herstel.

De schadevergoeding bestaat uit vergoeding van materiele en immateriële schade. De vergoeding voor immateriële schade bestaat uit smartengeld. De materiele schade, waaronder inkomensschade, schade aan eigendommen, medische kosten en alle andere schade en kosten vallen, is meestal de grootste schadepost. De totale letselschadevergoeding is daarom vele malen hoger dan de hieronder genoemde bedragen.

Smartengeld is persoonlijk. De hieronder gegeven smartengeld voorbeelden geven slechts een indicatie van het recht op smartengeld. Wilt u meer informatie over uw schadeclaim neem dan contact op voor persoonlijk overleg met een van onze specialisten.

smartengeld bedrijfsongeval, smartengeld arbeidsongeval, voorbeelden smartengeld arbeidsongeval, voorbeelden smartengeld bedrijfsongeval

Smartengeld arbeidsongeval door val

Diverse vakmensen werken aan de verbouwing van een woning. Bij het afsluiten van de waterleiding laat een loodgieter het kelderluik openstaan. Een tegelzetter valt in de openstaande kruipruimte. Bij de val breekt de tegelzetter een enkel. Ook kneust hij een aantal ribben. De rechter wijst een bedrag van € 610,– aan smartengeld toe na het arbeidsongeval.

Smartengeld bedrijfsongeval met kettingzaag

Bij bouwwerkzaamheden valt een kettingzaag op de voet van een betonijzervlechter. De man breekt een voet en loopt peesletsel op. De kettingzaag was stomp, niet goed gespannen en niet gesmeerd. De man droeg veiligheidsschoenen, maar geen veiligheidsbroek. De rechter stelt daarom vast dat de werkgever zijn zorgplicht schond. De man krijgt € 2.200,– smartengeld.

Smartengeld arbeidsongeval met slijptol

Bij het werken met een slijptol beschadigt een man de pezen van zijn middenvinger. Er volgen twee operaties en 5 maanden fysiotherapie. Het buigen van de vinger is blijvend beperkt. Bij koud weer doet de vinger pijn. De werkgever is aansprakelijk voor het letsel. De werkgever betaalt € 2.400,– smartengeld voor het letsel opgelopen bij het arbeidsongeval.

Smartengeld bedrijfsongeval heftruckongeluk

Bij het werken in een laadbak van een heftruck maakt een collega een fout. De laadbak schiet naar beneden en komt met een klap op de grond. De man heeft last van rugklachten en zijn linker hiel na het heftruck ongeluk. Het is niet duidelijk of het bedrijfsongeval de enige oorzaak is van de rugklachten. De man krijgt € 6.590,– smartengeld voor de rugklachten die ontstonden bij het bedrijfsongeval.

Smartengeld arbeidsongeval beknelling machine

Een werknemer van een golfkartonfabriek raakt met zijn arm bekneld in een machine. Door de beknelling ontstaat huidletsel. Het crush letsel beperkt het gebruik van de hand, pols en elleboog . De fysieke invaliditeit van de man is 29%. De man ligt 4 weken in het ziekenhuis en wordt een jaar lang behandeld door een fysiotherapeut. Na een jaar gaat de man weer aan het werk. Het letsel aan de arm is bovendien zichtbaar. Hierdoor ontstaan psychische problemen. De man krijgt € 15.243,– smartengeld.

Smartengeld oogletsel bedrijfsongeval

Een metalen band komt los uit een machine. De bediener krijgt de band in zijn rechteroog. Door een oogziekte was het zicht van de man aan zijn linkeroog al zeer slecht. Na het ongeval verslechterd het zicht in het linkeroog. Het zicht in het rechteroog is nog 3%. De man raakt volledig arbeidsongeschikt. Ook het sociale leven van de man wordt erg beperkt. De man krijgt € 69.812,– aan smartengeld voor het oogletsel door het bedrijfsongeval.

Persoonlijk advies

Na een arbeidsongeval is het inschakelen van juridische bijstand verstandig. U weet zeker dat u een rechtvaardige schadevergoeding krijgt en wij houden bovendien rekening met uw belang bij een goede band met uw werkgever. Onze bijstand is in de meeste gevallen bovendien kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt onze kosten. U betaalt ook geen voorschot. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Wij helpen u graag verder. Bel naar 0800-4455000, stuur een email naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres