Letselschade schooluitje: Als een kind letsel oploopt tijdens een buitenactiviteit beoordelen we of de school haar zorgplicht schond aan de hand van de vraag of de school voldoende toezicht hield en veiligheidsmaatregelen nam.

Een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft een goede inkijk in de beoordeling van de aansprakelijkheid van een school voor een ongeluk met letselschade tijdens een schooluitje.

Koningsspelen

In 2011 organiseert een basisschool zogenaamde Koningsspelen in de Loonse en Drunense Duinen. De aanwezige kinderen wordt duidelijk aangegeven dat zij de betreffende duinpan niet mogen verlaten. Ook de grenzen van de duinpan zijn aangegeven. Aan de Koningspelen doen 85 kinderen mee. Daarnaast zijn 6 docenten en 8 ouders aanwezig om toezicht te houden. Dit betekent dat er per 6 kinderen 1 volwassene aanwezig is. Voor de activiteit is een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek is voor de activiteit met de aanwezige docenten besproken.

Val uit boom

Een 11 jarig jongetje verlaat de duinpan tijdens de activiteit. Hij klimt in een boom. En valt vervolgens uit de boom. De jongen valt 5 meter. Bij de val uit de boom breekt de jongen een ruggenwervel. Ook loopt de jongen licht traumatisch hersenletsel op.

De ouders van de 11 jarige jongen met letsel stellen de school aansprakelijk voor de schade. De ouders vinden dat de school meer toezicht had moeten houden. De verantwoordelijkheid voor het ongeluk en de schade ligt volgens de ouders bij de school.

letselschade schooluitje, val uit boom, aansprakelijkheid school

Beoordeling aansprakelijkheid school letselschade schooluitje

De rechter beoordeelt of de school haar zorgplicht is nagekomen. In deze zaak kijkt de rechter daarom naar de maatregelen die de school voor en tijdens het schoolreisje nam. Hiervoor is doorslaggevend of de school voldoende toezicht hield.

Dat de jongen ongezien uit de duinpan wegliep, betekent volgens de rechter niet dat er sprake was van onvoldoende toezicht. Volgens de rechter waren er bovendien voldoende volwassenen aanwezig voor het toezicht. Daarbij speelt de leeftijd en groepssamenstelling van de kinderen mee.

De rechter overweegt ook dat kinderen bij een activiteit die buiten plaatsvindt ruimte moeten hebben om te spelen. Dat kinderen letterlijk geen kant op kunnen, is dus geen vereiste om een activiteit met kinderen te organiseren.

Persoonlijk advies

Als u of een familielid letsel oploopt, is het bespreken van de schade met een specialist altijd verstandig. Ook als u uw schade niet door ons laat afhandelen, helpen wij u graag verder. Zo weet u direct waar u aan toe bent. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Gebruik het onderstaand contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres