Bij een val van een afstapje bestaat recht op schadevergoeding als er sprake is van een gebrekkig opstal of van gevaarzetting. De rechtbank Den Haag deed onlangs uitspraak in een zaak over de aansprakelijkheid voor schade door een val van een afstapje/trapje in een restaurant.

De rechtszaak ging over het volgende. Een vrouw valt bij een bezoek aan KFC van een afstapje. Bij de val loopt zij ernstig beenletsel op. Ze stelt KFC aansprakelijk voor de door haar geleden schade. De beoordeling van de zaak geeft inzicht in de vraag wanneer een restaurant, café, disco, theater, winkel of andere gelegenheid aansprakelijk is voor een val van een trapje of afstapje waarbij iemand gewond raakt.

De rechter wijst de vordering van de vrouw uiteindelijk af. De rechter beantwoordt twee (rechts)vragen op grond van de dagvaarding van de vrouw. De eerste vraag is of het afstapje een gebrekkig opstal is in de zin van artikel 6:174 BW. De rechter beoordeelt hiervoor of de situatie in de winkel voldoet aan de wettelijke vereisten voor een veilig afstapje. De tweede vraag is of er sprake is van onrechtmatige gevaarzetting in de zin van artikel 6:162 BW. Hiervoor beoordeelt de rechter of de situatie in het restaurant dusdanig gevaarlijk was dat het restaurant maatregelen had moeten nemen om het gevaar te beperken.

val van afstapje, val van trapje, val van verhoging, val in restaurant

Afstapje voldoet aan het bouwbesluit

De rechter toetst eerst aan artikel 6:174 BW. Dit artikel ziet op aansprakelijkheid voor schade door een zogenaamd gebrekkig opstal. De rechter overweegt dat het trapafstapje niet gebrekkig is. Daarbij is belangrijk dat het afstapje voldoet aan de regels uit het bouwbesluit. Bouwtechnisch gezien mankeert er volgens de rechter niets aan het afstapje.

De tredebreedte van het afstapje is 23 cm. De trap voldoet daarmee aan de minimum tredebreedte die het bouwbesluit stelt. De gevallen vrouw voert nog aan dat een veiligheidsmarkering en een handleuning haar val hadden voorkomen. Bij een afstapje van deze geringe hoogte is een veiligheidsmarkering en een handleuning volgens het Bouwbesluit echter niet verplicht. Het afstapje voldoet dus aan het bouwbesluit en is niet gebrekkig.

Het bouwbesluit bevat specifieke bouw regels. Bij een val van een trap, afstapje of ander ongeluk in een gebouw kan het Bouwbesluit relevant zijn. Ook als een ongeval plaatsvindt in een huurwoning, bijvoorbeeld door een val van een onveilige trap, speelt het bouwbesluit vaak een rol.

Gevaarzetting door een afstapje

Vervolgens beoordeelt de rechter of er sprake is van onrechtmatige gevaarzetting op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). In dit geval er volgens de rechter geen sprake van gevaarzetting. De rechtbank toetst voor de vraag of er sprake is van gevaarzetting aan de kelderluikcriteria. De afweging is als volgt. De hoogte van het afstapje was dusdanig gering dat de kans op ernstig letsel bij een val klein is. In het verleden is er bovendien niet eerder iemand over het trapafstapje gestruikeld. De rechtbank neemt daarom aan dat de kans dat iemand ten val komt klein is. Gezien het geringe risico en de kleine kans op een ongeluk is er in dit geval geen sprake van gevaarzetting en waren geen extra veiligheidsmaatregel vereist.

Schade door val van afstapje beoordelen

Bent u gevallen en heeft u letsel opgelopen? Het bespreken van uw schade helpt u verder. Onze specialisten geven u in een persoonlijk gesprek direct inzicht in uw rechten en mogelijkheden. Neem contact op om uw schade te bespreken. Bel naar 0800-445500 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat een van onze specialisten contact met u opneemt.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres