Op het Arboportaal is de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen gepubliceerd. De Werkwijzer bevat een overzicht van de (Arbo)regels die gelden bij het werken met gevaarlijke stoffen.

De Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de sociale partners en Arboprofessionals zijn betrokken bij het opstellen van de Werkwijzer gevaarlijke stoffen.

Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen

Bekijk hier de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen.

Als binnen een bedrijf problemen ontstaan met het gevaarlijke-stoffenbeleid biedt de Werkwijzer een stappenplan naar een oplossing. De Werkwijzer gevaarlijke stoffen helpt werkgever beleid op te stellen voor het werken met gevaarlijke stoffen. De Werkwijzer bevat bovendien regels voor overleg tussen werkgever en werknemer over het werken met gevaarlijke stoffen.