Letselschade door hersenletsel is vaak ernstige letselschade. Hersenletsel heeft een grote impact op het dagelijks leven en functioneren van een persoon.

Hersenletsel kan aangeboren of niet aangeboren zijn. Daarnaast onderscheiden we traumatisch hersenletsel, dat onstaat bij een ongeval, en niet-traumatisch hersenletsel.

Aangeboren hersenletsel

Aangeboren hersenletsel ontstaat voor, tijdens of vlak na een geboorte. Hersenletsel dat uiterlijk 6 maanden na de geboorte ontstaat, noemen we aangeboren hersenletsel. Het letsel levert in dat geval geen verandering op in het leven van het slachtoffer, omdat er geen herinnering bestaat aan de periode voor het hersenletsel.

Er kan aansprakelijkheid bestaan voor aangeboren hersenletsel. Bij de bevalling kan een medische fout worden gemaakt. Soms krijgen zwangere vrouwen verkeerde medicatie met ernstige gevolgen voor het ongeboren kind. In dergelijke gevallen kan de schade die ontstaat door het aangeboren hersenletsel verhaald worden op een aansprakelijke partij.

Niet-aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, verkeersongeval, arbeidsongeval of herseninfarct. Niet-aangeboren hersenbeschadiging kan een grote impact hebben op het leven en het dagelijks functioneren van het slachtoffer.

Bij hersenletsel door een verkeersongeval zal de veroorzaker veelal aansprakelijk zijn. Neurologisch letsel door een arbeidsongeval kan meestal verhaald worden op de werkgever. De aansprakelijkheid bij hersenletsel is niet altijd eenvoudig. Om inzicht te krijgen in uw situatie kunt u contact opnemen. Wij horen graag wat u is overkomen. Onze letselschadespecialisten kunnen u meteen verder helpen.

hersenletsel, neurologisch letsel, hersenschade, aangeboren hersenletsel niet aangeboren hersenletsel, traumatisch hersenletsel, beschadiging hersen, schade aan hersen

Juridische bijstand bij hersenletsel

Bij letsel is herstel uw eerst prioriteit. Door het inschakelen van een letselschadespecialist bij hersenletsel kunt u zich volledig richten op uw herstel. Wij nemen het juridische traject volledig uit uw handen. Van de aansprakelijkstelling tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst behartigen wij uw belangen op de best mogelijke wijze. Uiteraard doen wij dit in nauw overleg met u en neemt u de beslissingen. Door onze expertise zorgen wij dat uw schade volledig vergoed wordt. Onze dienstverlening bij letselschade is in de meeste gevallen geheel kosteloos.

Traumatisch hersenletsel

Als er sprake is van een impact van buitenaf op de hersenen waardoor letsel ontstaat, noemen we dit traumatisch hersenletsel. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat bijvoorbeeld bij een beroerte of herseninfarct. Door traumatisch neurologisch letsel kunnen de volgende vormen van letsel ontstaan:

 • Lichte hersenschudding;
 • Zware hersenschudding;
 • Hersenkneuzing;
 • Hersenlaceratie;
 • Hersenbloeding.

Gevolgen hersenletsel

De gevolgen van beschadiging van de hersenen kunnen onder andere bestaan uit:

 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid;
 • Vermoeidheid;
 • Gevoelig voor licht of geluid;
 • Chaos in het hoofd;
 • Problemen met het geheugen;
 • Een spraakstoornis;
 • Beperkt concentratievermogen;
 • Evenwichtsstoornis;
 • Verlammingen;
 • Angst;
 • Snel geïrriteerd zijn;
 • Prikkelbaar zijn;
 • Verandering van gedrag;
 • Desoriëntatie;
 • Afname van zintuiglijke waarnemingen;
 • Ongecontroleerde bewegingen;
 • Emotionele problemen;
 • Problemen met sociaal gedrag.

Letselschadevergoeding hersenletsel

Indien een ander aansprakelijk is voor door u geleden schade heeft u recht op volledige schadeloosstelling. De schade bestaat uit kosten, maar ook uit gederfde inkomsten of niet gerealiseerde winst. Verlies aan verdienvermogen kan bij hersenschade een omvangrijke schadepost zijn. Daarnaast kunt u denken aan de kosten van medische behandeling, reiskosten, kosten voor klussen in en om het huis en de kosten van hulp in de huishouding. Schade is persoonlijk. Door een persoonlijk gesprek kunnen wij al uw schadeposten goed in beeld brengen. Wij kunnen u helpen een volledige letselschadevergoeding te krijgen bij hersenschade.

Smartengeld hersenletsel

Naast materiële schade ontstaat bij hersenletsel immateriële schade. Om deze schade, waaronder geleden pijn en gederfde levensvreugde, te vergoeden wordt smartengeld toegekend. Om u een indicatie te geven van smartengeld bij neurologische schade worden hieronder een aantal voorbeelden gegeven van de toekenning van smartengeld bij letsel aan hersenen. De genoemde smartengeldvoorbeelden betreffen alleen het smartengeld. Het smartengeld is slechts een deel van de totale letselschadevergoeding.

Smartengeld zware hersenschudding

Een politieambtenaar te paard wordt aangereden door een personenauto. Door het ongeval ontstaat een schedelbasisfractuur en een zeer zware hersenschudding. Het neurologische letsel leidt tot gedragsverandering. De man is prikkelbaar, initiatief loos en heeft een verminderd vermogen tot zelfsturing. Daarnaast zijn er cognitieve problemen. De man is niet meer geschikt om als politieagent te werken. Voor het letsel, waaronder de zware hersenschudding, wordt € 19.762,– aan smartengeld toegekend.

Smartengeld hersenbeschadiging

Bij een aanrijding in zijn auto door een vrachtwagen loopt een 31 jarige man hersenbeschadiging op. Door de beschadiging van zijn hersenen ontstaan er uitvalsverschijnselen. De hersenschade leidt tot problemen met spreken, verlamming van de linker gezichtshelft en beperkingen bij het gebruik van het linker been en de linker arm. Er wordt € 24.155,– aan smartengeld toegekend voor de hersenbeschadiging.

Smartengeld aangeboren hersenletsel

Door een medische fout ontstaat bij een geboorte zuurstof tekort. Hierdoor loopt de baby ernstige hersen beschadiging op. De baby is dag en nacht zorg afhankelijk. Verbetering van de situatie wordt niet verwacht. Voor het aangeboren hersenletsel door een medische fout wordt € 161.933,– aan smartengeld toegekend.

Smartengeld hersenletsel verkeersongeval

Een 25 jarige fietser wordt aangereden door een spookrijdende brommer. Er ontstaat hersenletsel bij het verkeersongeval. De man ligt een tijd lang in coma. Daarna verblijft hij langdurig in revalidatiecentra. Zijn spraakvermogen en geheugen zijn aangetast. Er is sprake van gedragsverandering. Zelfstandig wonen is niet meer mogelijk. Ook raakt de man volledig arbeidsongeschikt. Er wordt € 190.785,– aan smartengeld toegekend voor het hersenletsel door het verkeersongeval.

Persoonlijk advies

Elk letselschadeslachtoffer is uniek. Wij beginnen altijd met een uitgebreide persoonlijke kennismaking. Door u te leren kennen weten wij hoe wij u het beste kunnen bijstaan. Voor een vrijblijvend gesprek of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0800-4455000. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Relevante informatie

Smartengeld|Letselschadevergoeding|Letselschade advocaat (LSA)

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Zie ook de website van de hersenstichting