De Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) is een onafhankelijk orgaan dat bindende uitspraken gaat doen in langlopende letselschadezaken.

De Kamer LLZ moet een snelle en laagdrempelige oplossing bieden in langlopende letselschadezaken. Een uitspraak van de Kamer LLZ is alleen mogelijk als beide partijen instemmen met behandeling van de zaak door de Kamer LLZ. Een uitspraak van de kamer is bindend. Hoe de procedure bij de Kamer LLZ er gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Er is terecht veel aandacht voor langlopende letselschadezaken. De oprichting van de Kamer Langlopende Letselschadezaken is hopelijk een goede stap naar een oplossing voor de geconstateerde problemen bij de afhandeling van schadeclaims.

Letselschade Raad, Kamer LLZ, Kamer langlopende letselschadezaken

Kamer LLZ

De Kamer Langlopende Letselschadezaken is opgericht door de Letselschade Raad in opdracht van de minister voor rechtsbescherming Sander Dekker. De Universiteit Utrecht voerde een onderzoek uit naar langlopende letselschade zaken. Een aanbeveling uit het onderzoek was de oprichting van een onafhankelijk orgaan dat uitspraken doet in langlopende zaken. Met de oprichting van de Kamer LZZ is aan deze aanbeveling gehoor gegeven. De kamer bestaat uit een voorzitter en drie leden.

Wat is een lang lopende letselschadezaak?

Bij een looptijd van meer dan twee jaar is een letselschade zaak een langlopende zaak. Jaarlijks zou het gaan om ongeveer drie procent van 60.000 letselschadezaken. De lange duur van de afhandeling van letselschade is in voorkomende gevallen ook een verstandige keuze voor het slachtoffer. Het is namelijk belangrijk dat schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Dit kan betekenen dat een dossier een lange looptijd heeft. Bijvoorbeeld omdat nog niet duidelijk is wat de lichamelijke en financiële gevolgen van het letsel zijn op lange termijn. Met langlopende letselschadezaken bedoelen we dan ook met name zaken die door toedoen van de aansprakelijke verzekeraar nog niet zijn opgelost.

Advies

Het claimen van letselschade is niet altijd makkelijk en vaak veel werk. Aansprakelijkheidsverzekeraars wijzen claims graag af. Door het inschakelen van een specialist krijgt u moeiteloos de schadevergoeding waar u recht op heeft. Rechtsbijstand bij letselschade is bovendien in de meeste gevallen kosteloos. Neem contact op om uw schade en mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als uw wilt dat wij contact met u opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres