Door de invoering van een nieuwe regeling kunnen consumenten voertuigschade binnenkort direct claimen bij hun eigen WA verzekeraar. Autoschade claimde de verzekerde voorheen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Door invoering van het zogenaamde WA-direct kan de verzekerde ook kiezen om de schade bij zijn eigen aansprakelijkheidsverzekeraar te claimen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het Verbond van Verzekeraars toestemming gegeven voor het invoeren van WA-direct. Motorvoertuigschade, zoals autoschade, kan een verzekerde binnenkort direct bij zijn eigen WA verzekeraar claimen. Dit moet zorgen voor een snellere afhandeling van autoschade.

wa direct

De regeling ziet alleen op voertuigschade en dus niet op letselschade. Voertuigschade zorgt in de praktijk meestal niet voor de lange looptijd van schadeclaims. De aanpassing van de bedrijfsregeling zal daarom niet veel invloed hebben op de lange looptijd van letselschade zaken. Bij een ongeluk waarbij alleen blikschade ontstaat, draagt de regeling hopleijk wel bij aan meer gemak voor de consument. Mogelijk heeft de regeling wel invloed op de autoschade branche.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onafhankelijk orgaan dat zich inzet om een vrije markt te bevorderen.

Het Verbond van Verzekeraars is een organisatie van verzekeraars. De aangesloten verzekeraars stellen samen regels op over het afhandelen van schade. In deze zogenaamde bedrijfsregelingen staan regels waaraan de bij het verbond aangesloten verzekeraars zich houden bij het afhandelen van claimen. Bijvoorbeeld de zogenaamde schuldloze derden regeling. Deze regeling waarbij verzekeraars schade van passagiers direct betalen en later onderling verrekenen, heeft zijn waarde in de letselschade praktijk meer dan bewezen.

Voor een beroep op een bedrijfsregeling van het Verbond van Verzekeraars moet uw verzekeraar wel zijn aangesloten bij het verbond.

Neem contact op als u vragen heeft. Bel naar 0800-4455000 of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres