Letselschadevergoeding door PIP-borstimplantaten

Letselschadevergoeding door PIP-borstimplantaten : Ziekenhuis hoeft mogelijke persoonlijke schade door PIP-borstimplantaten niet te vergoeden

Aansprakelijkheid ziekenhuis borstimplantaten

Voor het Hof Den Bosch diende vandaag een rechtszaak over aansprakelijkheid voor letselschade door PIP – borstimplantaten. Het Hof kwam tot de conclusie dat het ziekenhuis waar de borstimplantaten werden geplaatst, niet de letselschade hoeft te vergoeden.

De rechtszaak die diende was door een patiënt van het Zuyderland Medisch Centrum aangespannen. In 2003 heeft zij in dat ziekenhuis PIP – borstimplantaten laten plaatsen. Zij stelt ernstige lichamelijke klachten te hebben gekregen van deze implantaten. Zij claimt een letselschadevergoeding van het ziekenhuis.

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch besliste dat het Zuyderland Medisch Centrum geen letselschadevergoeding hoeft te betalen aan de patiënte. Eerder wees de Rechtbank Limburg de vordering ook al af.

Letselschadevergoeding door PIP-borstimplantaten

De PIP-implantaten die bij eiseres werden geplaatst zijn in de periode van 2000 tot 2010 wereldwijd gebruikt voor borstvergrotingen. De producent blijkt achteraf op grote schaal te hebben gefraudeerd rondom de fabricage en keuring van de implantaten.

Voor het vervaardigen van de borstimplantaten werd industriële siliconen gebruikt daar waar de producent stelde medische siliconen te gebruiken. De producent heeft hiermee de keuringsinstanties misleid en gefraudeerd. Bij het scheuren of lekken van de PIP–implantaten kon de industriële siliconen in het lichaam belanden van de vrouw.

Fraude producent borstimplantaten

In deze aansprakelijkheidsvraag stelde het hof ’s Hertogenbosch al vragen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde over de aansprakelijkheid van het gebruik van het ziekenhuis voor implantaten die niet voldoen aan de vereisten -ook als dat komt omdat de producent keuringsinstanties heeft misleid- het ziekenhuis kan worden aangerekend dat de behandelovereenkomst tussen ziekenhuis en patiënt niet goed is uitgevoerd. Het ziekenhuis is dus aansprakelijk voor letselschade voorkomend uit het gebruik van PIP-implantaten.

Aldus de Hoge Raad is de hoofdregel dat bij een gebrek aan een zaak die is gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst, voor rekening komt van de partij die de zaak gebruikte. Oftewel, in beginsel is het ziekenhuis verantwoordelijk richting patiënt voor de door haar gebruikte zaken ter uitvoering van de behandelovereenkomst.

Toerekening door specifieke omstandigheden

Echter, vindt de Hoge Raad, als het gaat om een tekortkoming die niet aan het ziekenhuis kan worden toegerekend omdat de producent heeft gefraudeerd, dit niet kan worden toegerekend aan het ziekenhuis.
Hierbij maakt de Hoge Raad de afweging op grond van specifieke omstandigheden, waaronder de omvang van de fraude en de ernst.

Als ziekenhuizen aansprakelijkheid zijn voor de fraude van de producent, zal dat leiden tot veel letselschadeclaims. Ziekenhuizen kunnen zich maar in beperkte mate verzekeren tegen deze schadeclaims. Bovendien is het zo dat het faillissement van de producent er toe leidt dat de uitgekeerde letselschadebedragen niet kunnen worden verhaald op de producent en zelf moet dragen. Dat acht de Hoge Raad niet redelijk en billijk. De Hoge Raad komt daarom tot de slotsom dat het ziekenhuis de letselschade door PIP-implantaten niet hoeft te vergoeden.

Oordeel hof ’s Hertogenbosch over de geclaimde letselschadevergoeding door PIP-borstimplantaten

Onder verwijzing van het arrest van de Hoge Raad, komt het hof Den Bosch tot de conclusie dat de onderhavige letselschadezaak op essentiële punten overeenkomt met de rechtsvragen die aan de Hoge Raad werden voorgelegd. Het hof ’s Hertogenbosch volgt daarom dit oordeel en wijst de eis tot het vergoeden van letselschade door de plaatsing van PIP-implantaten af.

Advies van een letselschadespecialist

Heeft u vragen over uw letselschadeclaim of schadebedragen, bel dan vrijblijvend met onze letselschadespecialisten of letseladvocaten. Wij werken landelijk en zijn lid van het Keurmerk Letselschade. Bel 0800-4455000 (gratis) of laat onderstaand uw gegevens achter. Wij streven er naar om u binnen 15 minuten te bellen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron artikel Letselschadevergoeding door PIP-borstimplantaten: Rechtspraak.nl Hof Den Bosch’s-Hertogenbosch, 27 oktober 2020
    ECLI:NL:GHSHE:2020:3319